26
خرداد

سومین ختم آنلاین قرآن کریم

باسمه تعالی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح "ختم آنلاین قرآن کریم" را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت… بیشتر »

free b2evolution skin
18
خرداد

دومین ختم آنلاین قرآن

باسمه تعالی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح "ختم آنلاین قرآن کریم" را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت… بیشتر »

free b2evolution skin
18
خرداد

ویژه برنامه های کوثر بلاگ در ماه مبارک رمضان

بحمداللَّه جامعه ی ما يك جامعه ی معنوی است. دعا و توجه و توسل و ابتهال الی اللَّه در بين مردم ما رايج است و مردم دوست ميدارند؛ جوانهای ما دلهای پاك و نورانی شان به ذكر خدا متمايل است؛ اينها همه فرصت است. ماه رمضان هم كه يك فرصت الهی است، در اختيار ما… بیشتر »

free b2evolution skin
18
خرداد

ختـم آنـلاین قـرآن کریم بمناسبت ماه مبارک رمضان

باسمه تعالی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح "ختم آنلاین قرآن کریم" را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت… بیشتر »

free b2evolution skin
28
خرداد

ختـــــم آنـلاین قــرآن کــریـم بمناسبت ماه مبـارک رمـضان

باسمه تعالی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح "ختم آنلاین قرآن کریم" را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت… بیشتر »

free b2evolution skin