18
خرداد

ختـم آنـلاین قـرآن کریم بمناسبت ماه مبارک رمضان

باسمه تعالی

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح “ختم آنلاین قرآن کریم” را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در این طرح نورانی و معنوی شرکت نموده و مستفیض گردند.

اشتراک گذاری این مطلب!

الف) روش شرکت در طرح و کیفیت اجرای آن

- کاربران متقاضی شرکت در طرح قرائت قرآن، شماره ردیف مورد نظر از جدول را در قسمت نظرات ذکر نمایند.

- پس از انتخاب ردیف مورد نظر توسط هر کاربر، نام وی توسط مدیر این طرح در جدول درج خواهد شد.کاربران نیز از انتخاب آن ردیف خودداری نمایند.

تبصره 1) شماره ردیف انتخابی نباید قبلا توسط کاربر دیگری انتخاب شده باشد (هم جدول و هم نظرات ارسالی را بررسی نمائید)

تبصره2) محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در طرح وجود ندارد و هر کاربر می تواند بیش از یک ردیف را جهت قرائت انتخاب نماید

تبصره3) پس از تکمیل ردیف های جدول (پایان ختم قرآن)، ختم جاری پایان یافته تلقی می شود و جدول جدیدی جهت ادامه طرح در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 4) شرکت کنندگان در طرح می توانند جهت تلاوت آیات اختصاص یافته و بهره مندی از ترجمه از سایت قرآن بصورت آنلاین استفاده نمایند.

ج)تذکرات:

1- قرائت آیات اختصاص یافته، بمنظور انجام ختم بصورت صحیح و بی عیب و نقص و در شان قرآن کریم الزامی است و کاربران در قبال آن مسئول هستند.

2- در صورتی که کاربری به هر دلیل موفق به تلاوت آیات اختصاص یافته نشود، موظف است مراتب را در اسرع وقت با ارسال نظر در همین قسمت اطلاع رسانی نماید تا کاربر دیگری جایگزین شود.

د)جدول اختصاص آیات :

بر اساس رسم الخط عثمان طه برای هر یک از ردیف های جدول، 3 صفحه قرآن کریم انتخاب گردیده است.

لیست آیات قابل انتخاب برای ختم قرآن

ردیف

عنوان سوره و آیات

نام کاربری

ردیف

عنوان سوره وآیات

نام کاربری

1

حمد-بقره(1-29)

رضوی

101

مریم(39-76)

mirshafi-

2

بقره(30-57)

mah_rob

102

مریم(77-98)طه(1-37)

mirshafi-

3

بقره(58-76)

mirshafi

103

طه(38-76)

mirshafi-

4

بقره(77-93)

mirshafi

104

طه(77-113)

mirshafi-

5

بقره(94-112)

mirshafi

105

طه(114-135)انبیاء(1-10)

mirshafi-

6

بقره(113-134)

mirshafi

106

انبیاء(11-44)

mirshafi-

7

بقره(135-153)

mirshafi

107

انبیاء(45-81)

mirshafi-

8

بقره(154-176)

mirshafi

108

انبیاء(82-112)

mirshafi-

9

بقره(177-190)

mirshafi

109

حج(1-23)

mirshafi-

10

بقره(191-210)

mirshafi

110

حج(24-46)

mirshafi-

11

بقره(211-224)

mirshafi

111

حج(47-78)

mirshafi-

12

بقره(225-237)

mirshafi

112

مومنون(1-42)

mirshafi-

13

بقره(238-252)

mirshafi

113

مومنون(43-89)

mirshafi-

14

بقره(253-264)

mirshafi

114

مومنون(90-118)نور(1-10)

mirshafi-

15

بقره(265-281)

mirshafi

115

نور(11-31)

mirshafi-

16

بقره(282-286)

mirshafi-

116

نور(32-53)

mirshafi-

17

آل عمران(1-22)

mirshafi-

117

نور(54-64)

mirshafi-

18

آل عمران(23-45)

mirshafi-

118

فرقان(1-32)

mirshafi-

19

آل عمران(46-70)

mirshafi-

119

فرقان(33-77)

mirshafi-

20

آل عمران(70-91)

mirshafi-

120

شعراء(1-60)

mirshafi-

21

آل عمران(92-115)

mirshafi-

121

شعراء(61-136)

mirshafi-

22

آل عمران(116-140)

mirshafi-

122

شعراء(137-206)

mirshafi-

23

آل عمران(141-157)

mirshafi-

123

شعراء(207-227)نمل(1-22)

mirshafi-

24

آل عمران(158-180)

mirshafi-

124

نمل(23-55)

mirshafi-

25

آل عمران(181-200)

mirshafi-

125

نمل(56-93)

mirshafi-

26

نساء(1-14)

mirshafi-

126

قصص(1-21)

mirshafi-

27

نساء(15-26)

mirshafi-

127

قصص(22-43)

mirshafi-

28

نساء(27-44)

mirshafi-

128

قصص(44-70)

mirshafi-

29

نساء(45-65)

mirshafi-

129

قصص(71-88)

mirshafi-

30

نساء(66-86)

mirshafi-

130

عنکبوت(1-23)

mirshafi-

31

نساء(87-101)

mirshafi-

131

عنکبوت(24-45)

mirshafi-

32

نساء(102-121)

mirshafi-

132

عنکبوت(46-69)

mirshafi-

33

نساء(122-140)

mirshafi-

133

روم(1-32)

mirshafi-

34

نساء(141-176)

mirshafi-

134

روم(33-60)

mirshafi-

35

مائده(1-9)

mirshafi-

135

لقمان(1-34)

mirshafi-

36

مائده(10-23)

mirshafi-

136

سجده(1-30)

mirshafi-

37

مائده(24-41)

mirshafi-

137

احزاب(1-22)

mirshafi-

38

مائده(42-57)

mirshafi-

138

احزاب(23-43)

mirshafi-

39

مائده(58-76)

mirshafi 

-139

احزاب(44-62)

mirshafi-

40

مائده(77-95)

mirshafi-

140

احزاب(63-73)سبا(1-14)

mirshafi-

41

مائده(96-113)

mirshafi-

141

سبا(15-39)

mirshafi-

42

مائده(114-120)انعام(1-18)

mirshafi-

142

سبا(40-54)فاطر(1-11)

mirshafi-

43

انعام(19-44)

mirshafi-

143

فاطر(12-38)

mirshafi-

44

انعام(45-68)

mirshafi-

144

فاطر(39-45)یس(1-27)

mirshafi-

45

انعام(69-90)

mirshafi-

145

یس(28-70)

mirshafi-

46

انعام(91-110)

mirshafi-

146

یس(71-83)صافات(1-51)

mirshafi-

47

انعام(111-131)

mirshafi-

147

صافات(52-126)

mirshafi-

48

انعام(132-146)

mirshafi-

148

صافات(127-182)

mirshafi-

49

انعام(147-165)

mirshafi-

149

ص(1-42)

mirshafi-

50

اعراف(1-30)

mirshafi-

150

ص(43-88)

mirshafi-

51

اعراف(31-51)

mirshafi-

151

زمر(1-21)

mirshafi-

52

اعراف(52-73)

mirshafi-

152

زمر(22-47)

mirshafi-

53

اعراف(74-95)

mirshafi-

153

زمر(48-75)

mirshafi-

54

اعراف(96-130)

mirshafi-

154

غافر(1-25)

mirshafi-

55

اعراف(131-149)

mirshafi-

155

غافر(26-49)

mirshafi-

56

اعراف(150-163)

mirshafi-

156

غافر(50-77)

mirshafi-

57

اعراف(164-187)

mirshafi-

157

غافر(78-85)فصلت(1-20)

mirshafi-

58

اعراف(188-206)انفال(1-8)

mirshafi-

158

فصلت(21-29)

mirshafi-

59

انفال(9-33)

mirshafi-

159

فصلت(30-54)

mirshafi-

60

انفال(34-52)

mirshafi-

160

شوری(1-22)

mirshafi-

61

انفال(53-75)

mirshafi-

161

شوری(23-53)

mirshafi-

62

توبه(1-20)

mirshafi-

162

زخرف(1-33)

mirshafi-

63

توبه(21-36)

mirshafi-

163

زخرف(34-60)

mirshafi-

64

توبه(37-47)

mirshafi-

164

زخرف(61-89)

mirshafi-

65

توبه(48-68)

mirshafi-

165

دخان(1-59)

mirshafi-

66

توبه(69-86)

mirshafi-

166

جاثیه(1-37)

mirshafi-

67

توبه(87-106)

mirshafi-

167

احقاف(1-20)

mirshafi-

68

توبه(107-129)

mirshafi-

168

احقاف(21-35)

mirshafi-

69

یونس(1-20)

mirshafi-

169

محمد(1-29)

mirshafi-

70

یونس(21-42)

mirshafi-

170

محمد(30-38)فتح(1-15)

mirshafi-

71

یونس(43-70)

mirshafi-

171

فتح(16-29)

mirshafi-

72

یونس(71-97)

mirshafi-

172

حجرات(1-18)

mirshafi-

73

یونس(98-109)هود(1-12)

mirshafi-

173

ق(1-45)

mirshafi-

74

هود(13-37)

mirshafi-

174

ذاریات(1-60)

mirshafi-

75

هود(38-62)

mirshafi-

175

طور(1-49)

mirshafi-

76

هود(63-88)

mirshafi-

176

نجم(1-62)قمر(1-6)

mirshafi-

77

هود(89-123)

mirshafi-

177

قمر(1-55)رحمان(1-16)

صداقت

78

یوسف(1-30)

mirshafi-

178

رحمان(17-78)

صداقت

79

یوسف(31-52)

mirshafi-

179

واقعه(1-96)

mirshafi 

80

یوسف(53-78)

mirshafi-

180

حدید(1-29)

mirshafi-

81

یوسف(79-111)

mirshafi-

181

مجادله(1-22) حشر(1-24)

mirshafi-

82

رعد(1-18)

mirshafi-

182

ممتحنه(1-13)صف(1-5)

mirshafi-

83

رعد(19-43)

mirshafi-

183

صف(6-14)جمعه(1-11)

mirshafi-

84

ابراهیم(1-18)

mirshafi-

184

طلاق(1-12)تحریم(1-12)

mirshafi-

85

ابراهیم(19-52)

mirshafi-

185

ملک(1-30)قلم(1-15)

mirshafi-

86

حجر(1-51)

mirshafi-

186

قلم(16-52)حاقه(1-52)

mirshafi-

87

حجر(52-99)

mirshafi-

187

معارج(1-44)نوح(1-28)

mirshafi-

88

نحل(1-34)

mirshafi-

188

جن(1-28)مزمل(1-20)

mirshafi-

89

نحل(35-64)

mirshafi-

189

مدثر(1-56)قیامت(1-40)

mirshafi-

90

نحل(65-87)

mirshafi-

190

انسان(1-31)مرسلات(1-50)

mirshafi-

91

نحل(89-110)

mirshafi-

191

نباء(1-40)نازعات(1-46)

mirshafi-

92

نحل(111-128)اسراء(1-7)

mirshafi-

192

عبس(1-42)تکویر(1-29)-(انفطار)

mirshafi-

93

اسراء(8-38)

mirshafi-

193

مطففین(1-36)انشقاق(1-25)

mirshafi-

94

اسراء(39-66)

mirshafi-

194

(بروج)-(طارق)-(اعلی)-(غاشیه)

mirshafi-

95

اسراء(67-96)

mirshafi-

195

(فجر)-(بلد)-(شمس)-(لیل)

mirshafi-

96

اسراء(97-111)کهف(1-15)

mirshafi-

196

(ضحی)-(شرح)-(تین)-(علق)-(قدر)

mirshafi-

97

کهف(16-34)

mirshafi-

197

(بینه)-(زلزله)-(عادیات)-(قارعه)

mirshafi-

98

کهف(35-61)

mirshafi-

198

تکاثر،عصر،همزه،فیل،قریش،ماعون

mirshafi-

99

کهف(62-110)

mirshafi-

199

کوثر،کافرون،نصر،مسد،اخلاص،فلق،ناس

mirshafi-

100

مریم(1-38)

mirshafi-

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin

9 نظر

رتبه های کاربر
5 ستاره:
 
(2)
4 ستاره:
 
(0)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
2 رتبه ها
میانگین رتبه کاربر:
5.0 stars
(5.0)
نظر از: گلبرگی از حُسنِ حَسَن [عضو]
5 stars

با سلام
و تشکر از طرح خوبتون
ردیف 114 را انتخاب میکنم.

1395/03/20 @ 22:41
نظر از: نیلوفر [عضو]
5 stars

با سلام و احترام !

رديف 191 الي رديف 199 .

با تشكر !

1395/03/19 @ 01:01
نظر از: آقای کیانی [عضو]

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
سرکار خانم پرهون و مومنی
باتوجه به تداخل ردیف های درخواستی با ردیف های خانم میرشفیعی، درخواست شما در دومین ختم قرآن ثبت شد:
http://farakhan.kowsarblog.ir/?p=233727&more=1&c=1&tb=1&pb=1

1395/03/18 @ 19:07
نظر از: پرهون [عضو]

سلام علیکم
ردیف 3تا16لحاظ فرمایید.
باتشکر

1395/03/18 @ 16:23
نظر از: momeni [عضو]

سلام علیکم. حلول ماه مبارک رمضان مبارک.
ردیف های 137 تا 148
التماس دعا

1395/03/18 @ 13:05
نظر از: mirshafi [عضو]

با سلام
تمامی ردیفها به جز ردیف 1و2و177و 178 را لحاظ فرمائید. با تشکر

1395/03/18 @ 10:33
نظر از: رباب محمودی [عضو]

سلام علیکم
ردیف 2

1395/03/18 @ 10:06
نظر از: صداقت [عضو]

با سلام
ضمن تشکر ردیف 177 و 178
متشکرم.

1395/03/18 @ 09:50
نظر از: رضوی [عضو]

به نام خدا
ماه رمضان مبارک
ردیف یک را برای من لحاظ فرمایید

1395/03/18 @ 08:10


فرم در حال بارگذاری ...