20
تیر

ســومــین ختـــم آنــلاین قـــرآن کــریم - رمضان 1393

باسمه تعالی

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح “ســومین ختــم آنـــلاین قـــرآن کـــریم در ماه مبارک رمضان 1393″ را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در این طرح نورانی و معنوی شرکت نموده و مستفیض گردند

الف) روش شرکت در طرح و کیفیت اجرای آن

- کاربران متقاضی شرکت در طرح قرائت قرآن، شماره ردیف مورد نظر از جدول را در قسمت نظرات ذکر نمایند.

-  پس از انتخاب ردیف مورد نظر توسط هر کاربر، نام وی توسط مدیر این طرح در جدول درج خواهد شد.کاربران نیز از انتخاب آن ردیف خودداری نمایند.

تبصره 1) شماره ردیف انتخابی نباید قبلا توسط کاربر دیگری انتخاب شده باشد (هم جدول و هم نظرات ارسالی را بررسی نمائید)

تبصره2) محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در طرح وجود ندارد و هر کاربر می تواند بیش از یک ردیف را جهت قرائت انتخاب نماید

تبصره3) پس از تکمیل ردیف های جدول (پایان ختم قرآن)، ختم جاری پایان یافته تلقی می شود و جدول جدیدی جهت ادامه طرح در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 4) شرکت کنندگان در طرح می توانند جهت تلاوت آیات اختصاص یافته و بهره مندی از ترجمه از سایت قرآن بصورت آنلاین استفاده نمایند.

تبصره 5) به منظور بهره مندی بازدیدکنندگان از مفاهیم و نکات قرآنی، شرکت کنندگان عزیز می توانند آیات دل نشین منتخب را به همراه ترجمه، نکات آموزنده یا هر مطلب دلنشین دیگر از طریق گزینه ذیل به اشتراک گذارند.

ب) هدایای طرح:

علاوه بر اجر و پاداش معنوی که از جانب خداوند بلندمرتبه برای شرکت کنندگان در این طرح می باشد در پایان بر اساس میزان مشارکت به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه و برسم یادبود و پاسداشت مشارکت در این طرح معنوی، هدایایی تقدیم می گردد.

ج)تذکرات:

1- قرائت آیات اختصاص یافته، بمنظور انجام ختم بصورت صحیح و بی عیب و نقص و در شان قرآن کریم الزامی است و کاربران در قبال آن مسئول هستند.

2- در صورتی که کاربری به هر دلیل موفق به تلاوت آیات اختصاص یافته نشود، موظف است مراتب را در اسرع وقت با ارسال نظر در همین قسمت اطلاع رسانی نماید تا کاربر دیگری جایگزین شود.

د)جدول اختصاص آیات :

بر اساس رسم الخط عثمان طه برای هر یک از ردیف های جدول، 3 صفحه قرآن کریم انتخاب گردیده است.


 

لیست آیات قابل انتخاب برای ختم قرآن

ردیف

عنوان سوره و آیات

نام کاربری

ردیف

عنوان سوره وآیات

نام کاربری

1

حمد-بقره(1-29)

تحمید

101

مریم(39-76)

ادهمی

2

بقره(30-57)

تحمید

102

مریم(77-98)طه(1-37)

ادهمی

3

بقره(58-76)

تحمید

103

طه(38-76)

ادهمی

4

بقره(77-93)

تحمید

104

طه(77-113)

ادهمی

5

بقره(94-112)

تحمید

105

طه(114-135)انبیاء(1-10)

ادهمی

6

بقره(113-134)

تحمید

106

انبیاء(11-44)

ادهمی

7

بقره(135-153)

تحمید

107

انبیاء(45-81)

ادهمی

8

بقره(154-176)

تحمید

108

انبیاء(82-112)

ادهمی

9

بقره(177-190)

تحمید

109

حج(1-23)

ادهمی

10

بقره(191-210)

تحمید

110

حج(24-46)

ادهمی

11

بقره(211-224)

تحمید

111

حج(47-78)

ادهمی

12

بقره(225-237)

تحمید

112

مومنون(1-42)

ادهمی

13

بقره(238-252)

تحمید

113

مومنون(43-89)

ادهمی

14

بقره(253-264)

تحمید

114

مومنون(90-118)نور(1-10)

ادهمی

15

بقره(265-281)

تحمید

115

نور(11-31)

ادهمی

16

بقره(282-286)

تحمید

116

نور(32-53)

ادهمی

17

آل عمران(1-22)

جباری

117

نور(54-64)

ادهمی

18

آل عمران(23-45)

جباری

118

فرقان(1-32)

ادهمی

19

آل عمران(46-70)

جباری

119

فرقان(33-77)

ادهمی

20

آل عمران(70-91)

جباری

120

شعراء(1-60)

ادهمی

21

آل عمران(92-115)

جباری

121

شعراء(61-136)

ادهمی

22

آل عمران(116-140)

جباری

122

شعراء(137-206)

ادهمی

23

آل عمران(141-157)

جباری

123

شعراء(207-227)نمل(1-22)

ادهمی

24

آل عمران(158-180)

جباری

124

نمل(23-55)

ادهمی

25

آل عمران(181-200)

جباری

125

نمل(56-93)

ادهمی

26

نساء(1-14)

جباری

126

قصص(1-21)

ادهمی

27

نساء(15-26)

جباری

127

قصص(22-43)

ادهمی

28

نساء(27-44)

جباری

128

قصص(44-70)

ادهمی

29

نساء(45-65)

جباری

129

قصص(71-88)

ادهمی

30

نساء(66-86)

جباری

130

عنکبوت(1-23)

ادهمی

31

نساء(87-101)

جباری

131

عنکبوت(24-45)

ادهمی

32

نساء(102-121)

جباری

132

عنکبوت(46-69)

ادهمی

33

نساء(122-140)

جباری

133

روم(1-32)

ادهمی

34

نساء(141-176)

جباری

134

روم(33-60)

ادهمی

35

مائده(1-9)

جباری

135

لقمان(1-34)

ادهمی

36

مائده(10-23)

جباری

136

سجده(1-30)

ادهمی

37

مائده(24-41)

جباری

137

احزاب(1-22)

ادهمی

38

مائده(42-57)

جباری

138

احزاب(23-43)

ادهمی

39

مائده(58-76)

جباری

139

احزاب(44-62)

ادهمی

40

مائده(77-95)

جباری

140

احزاب(63-73)سبا(1-14)

ادهمی

41

مائده(96-113)

جباری

141

سبا(15-39)

ادهمی

42

مائده(114-120)انعام(1-18)

جباری

142

سبا(40-54)فاطر(1-11)

ادهمی

43

انعام(19-44)

تحمید

143

فاطر(12-38)

ادهمی

44

انعام(45-68)

تحمید

144

فاطر(39-45)یس(1-27)

معاونت شاهین دژ

45

انعام(69-90)

کوثر نور

145

یس(28-70)

معاونت شاهین دژ

46

انعام(91-110)

کوثر نور

146

یس(71-83)صافات(1-51)

معاونت شاهین دژ

47

انعام(111-131)

کوثر نور

147

صافات(52-126)

معاونت شاهین دژ

48

انعام(132-146)

کوثر نور

148

صافات(127-182)

معاونت شاهین دژ

49

انعام(147-165)

کوثر نور

149

ص(1-42)

ادهمی

50

اعراف(1-30)

sarshar

150

ص(43-88)

ادهمی

51

اعراف(31-51)

sarshar

151

زمر(1-21)

ادهمی

52

اعراف(52-73)

sarshar

152

زمر(22-47)

ادهمی

53

اعراف(74-95)

sarshar

153

زمر(48-75)

ادهمی

54

اعراف(96-130)

sarshar

154

غافر(1-25)

ادهمی

55

اعراف(131-149)

sarshar

155

غافر(26-49)

ادهمی

56

اعراف(150-163)

sarshar

156

غافر(50-77)

ادهمی

57

اعراف(164-187)

sarshar

157

غافر(78-85)فصلت(1-20)

ادهمی

58

اعراف(188-206)انفال(1-8)

sarshar

158

فصلت(21-29)

ادهمی

59

انفال(9-33)

sarshar

159

فصلت(30-54)

ادهمی

60

انفال(34-52)

sarshar

160

شوری(1-22)

ادهمی

61

انفال(53-75)

sarshar

161

شوری(23-53)

ادهمی

62

توبه(1-20)

معاونت شاهین دژ

162

زخرف(1-33)

ادهمی

63

توبه(21-36)

معاونت شاهین دژ

163

زخرف(34-60)

ادهمی

64

توبه(37-47)

معاونت شاهین دژ

164

زخرف(61-89)

ادهمی

65

توبه(48-68)

معاونت شاهین دژ

165

دخان(1-59)

ادهمی

66

توبه(69-86)

معاونت شاهین دژ

166

جاثیه(1-37)

ادهمی

67

توبه(87-106)

معاونت شاهین دژ

167

احقاف(1-20)

ادهمی

68

توبه(107-129)

معاونت شاهین دژ

168

احقاف(21-35)

ادهمی

69

یونس(1-20)

معاونت شاهین دژ

169

محمد(1-29)

ادهمی

70

یونس(21-42)

معاونت شاهین دژ

170

محمد(30-38)فتح(1-15)

ادهمی

71

یونس(43-70)

معاونت شاهین دژ

171

فتح(16-29)

ادهمی

72

یونس(71-97)

معاونت شاهین دژ

172

حجرات(1-18)

ادهمی

73

یونس(98-109)هود(1-12)

معاونت شاهین دژ

173

ق(1-45)

ادهمی

74

هود(13-37)

معاونت شاهین دژ

174

ذاریات(1-60)

ادهمی

75

هود(38-62)

معاونت شاهین دژ

175

طور(1-49)

ادهمی

76

هود(63-88)

معاونت شاهین دژ

176

نجم(1-62)قمر(1-6)

ادهمی

77

هود(89-123)

معاونت شاهین دژ

177

قمر(1-55)رحمان(1-16)

ادهمی

78

یوسف(1-30)

کوثر نور

178

رحمان(17-78)

ادهمی

79

یوسف(31-52)

کوثر نور

179

واقعه(1-96)

ادهمی

80

یوسف(53-78)

کوثر نور

180

حدید(1-29)

ادهمی

81

یوسف(79-111)

کوثر نور

181

مجادله(1-22) حشر(1-24)

ادهمی

82

رعد(1-18)

کوثر نور

182

ممتحنه(1-13)صف(1-5)

ادهمی

83

رعد(19-43)

کوثر نور

183

صف(6-14)جمعه(1-11)

ادهمی

84

ابراهیم(1-18)

کوثر نور

184

طلاق(1-12)تحریم(1-12)

ادهمی

85

ابراهیم(19-52)

کوثر نور

185

ملک(1-30)قلم(1-15)

ادهمی

86

حجر(1-51)

کوثر نور

186

قلم(16-52)حاقه(1-52)

ادهمی

87

حجر(52-99)

کوثرنور

187

معارج(1-44)نوح(1-28)

ادهمی

88

نحل(1-34)

کوثر نور

188

جن(1-28)مزمل(1-20)

ادهمی

89

نحل(35-64)

کوثر نور

189

مدثر(1-56)قیامت(1-40)

ادهمی

90

نحل(65-87)

کوثر نور

190

انسان(1-31)مرسلات(1-50)

ادهمی

91

نحل(89-110)

کوثر نور

191

نباء(1-40)نازعات(1-46)

معاونت شاهین دژ

92

نحل(111-128)اسراء(1-7)

کوثر نور

192

عبس(1-42)تکویر(1-29)-(انفطار)

معاونت شاهین دژ

93

اسراء(8-38)

کوثر نور

193

مطففین(1-36)انشقاق(1-25)

معاونت شاهین دژ

94

اسراء(39-66)

کوثر نور

194

(بروج)-(طارق)-(اعلی)-(غاشیه)

معاونت شاهین دژ

95

اسراء(67-96)

کوثر نور

195

(فجر)-(بلد)-(شمس)-(لیل)

معاونت شاهین دژ

96

اسراء(97-111)کهف(1-15)

کوثر نور

196

(ضحی)-(شرح)-(تین)-(علق)-(قدر)

معاونت شاهین دژ

97

کهف(16-34)

کوثر نور

197

(بینه)-(زلزله)-(عادیات)-(قارعه)

معاونت شاهین دژ

98

کهف(35-61)

کوثر نور

198

تکاثر،عصر،همزه،فیل،قریش،ماعون

معاونت شاهین دژ

99

کهف(62-110)

کوثر نور

199

کوثر،کافرون،نصر،مسد،اخلاص،فلق،ناس

معاونت شاهین دژ

100

مریم(1-38)

ادهمی


 


free b2evolution skin
نظر از: کوثر نور [عضو]

با سلام
78تا99 قسمت من بود
در پناه حق

1393/04/20 @ 22:37
نظر از: کوثر نور [عضو]

با سلام
فکر میکنم این سری قسمتون فقط ردیف 45تا49

التماس دعا از همه عزیزان

1393/04/20 @ 18:06
نظر از: [عضو] 

با سلام
برای کاربری : sarshar
ثبت بفرمائید ردیفهای 50 تا 100
متشکرم

1393/04/20 @ 10:36
نظر از: جباری [عضو] 

دوستان به نظرات قبل از خودتون با دقت بیشتر نگاه کنیدانگار تداخل زیاد شده!!!

1393/04/20 @ 01:00
نظر از: تحميد [بازدید کننده]
تحميد

با سلام وقبولي طاعات و عبادت
رديف 1 تا44 ورديف 176 تا 199.
لطفا بگوييد چگونه مي توان عضو شد؟
التماس دعا از همه دوستان

1393/04/19 @ 23:44
نظر از: ادهمي فيروز ابادي [عضو] 
ادهمي فيروز ابادي

با سلام والتماس دعای فراوان
ردیفهای 100 الی199

1393/04/19 @ 15:36
نظر از: جباری [عضو] 

سلام خداقوت
ردیف17تا42
یاعلی

1393/04/19 @ 13:58
نظر از: ذره و آفتاب [عضو] 

سلام علیکم. طاعات قبول
ردیفهای 191 تا 199
62 تا 77
144 تا 148

1393/04/19 @ 13:01


فرم در حال بارگذاری ...