18
خرداد

دومین ختم آنلاین قرآن

باسمه تعالی

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح “ختم آنلاین قرآن کریم” را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در این طرح نورانی و معنوی شرکت نموده و مستفیض گردند.

الف) روش شرکت در طرح و کیفیت اجرای آن

- کاربران متقاضی شرکت در طرح قرائت قرآن، شماره ردیف مورد نظر از جدول را در قسمت نظرات ذکر نمایند.

- پس از انتخاب ردیف مورد نظر توسط هر کاربر، نام وی توسط مدیر این طرح در جدول درج خواهد شد.کاربران نیز از انتخاب آن ردیف خودداری نمایند.

تبصره 1) شماره ردیف انتخابی نباید قبلا توسط کاربر دیگری انتخاب شده باشد (هم جدول و هم نظرات ارسالی را بررسی نمائید)

تبصره2) محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در طرح وجود ندارد و هر کاربر می تواند بیش از یک ردیف را جهت قرائت انتخاب نماید

تبصره3) پس از تکمیل ردیف های جدول (پایان ختم قرآن)، ختم جاری پایان یافته تلقی می شود و جدول جدیدی جهت ادامه طرح در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 4) شرکت کنندگان در طرح می توانند جهت تلاوت آیات اختصاص یافته و بهره مندی از ترجمه از سایت قرآن بصورت آنلاین استفاده نمایند.

ج)تذکرات:

1- قرائت آیات اختصاص یافته، بمنظور انجام ختم بصورت صحیح و بی عیب و نقص و در شان قرآن کریم الزامی است و کاربران در قبال آن مسئول هستند.

2- در صورتی که کاربری به هر دلیل موفق به تلاوت آیات اختصاص یافته نشود، موظف است مراتب را در اسرع وقت با ارسال نظر در همین قسمت اطلاع رسانی نماید تا کاربر دیگری جایگزین شود.

د)جدول اختصاص آیات :

بر اساس رسم الخط عثمان طه برای هر یک از ردیف های جدول، 3 صفحه قرآن کریم انتخاب گردیده است.

لیست آیات قابل انتخاب برای ختم قرآن

ردیف

عنوان سوره و آیات

نام کاربری

ردیف

عنوان سوره وآیات

نام کاربری

1

حمد-بقره(1-29)

mah_rob -

101

مریم(39-76)

قيدارپور -

2

بقره(30-57)

mah_rob -

102

مریم(77-98)طه(1-37)

فیروزآبادی-

3

بقره(58-76)

پرهون

103

طه(38-76)

فروتن -

4

بقره(77-93)

پرهون-

104

طه(77-113)

فروتن -

5

بقره(94-112)

پرهون-

105

طه(114-135)انبیاء(1-10)

فروتن -

6

بقره(113-134)

پرهون-

106

انبیاء(11-44)

ترنم بهار -

7

بقره(135-153)

پرهون-

107

انبیاء(45-81)

ترنم بهار -

8

بقره(154-176)

پرهون-

108

انبیاء(82-112)

ترنم بهار -

9

بقره(177-190)

پرهون-

109

حج(1-23)

ترنم بهار -

10

بقره(191-210)

پرهون-

110

حج(24-46)

ترنم بهار -

11

بقره(211-224)

پرهون-

111

حج(47-78)

ترنم بهار -

12

بقره(225-237)

پرهون-

112

مومنون(1-42)

ترنم بهار -

13

بقره(238-252)

پرهون-

113

مومنون(43-89)

ترنم بهار -

14

بقره(253-264)

پرهون-

114

مومنون(90-118)نور(1-10)

خيراله پور حاجي-

15

بقره(265-281)

پرهون-

115

نور(11-31)

رستمی -

16

بقره(282-286)

پرهون-

116

نور(32-53)

mah_rob -

17

آل عمران(1-22)

ادهمی-

117

نور(54-64)

mah_rob -

18

آل عمران(23-45)

ادهمی-

118

فرقان(1-32)

سیده فوزیه-

19

آل عمران(46-70)

ادهمی-

119

فرقان(33-77)

فیروزآبادی-

20

آل عمران(70-91)

ادهمی-

120

شعراء(1-60)

فیروزآبادی-

21

آل عمران(92-115)

ادهمی-

121

شعراء(61-136)

فیروزآبادی-

22

آل عمران(116-140)

ادهمی-

122

شعراء(137-206)

فیروزآبادی-

23

آل عمران(141-157)

ادهمی-

123

شعراء(207-227)نمل(1-22)

فیروزآبادی-

24

آل عمران(158-180)

ادهمی-

124

نمل(23-55)

فیروزآبادی-

25

آل عمران(181-200)

ادهمی-

125

نمل(56-93)

فیروزآبادی-

26

نساء(1-14)

پرهون-

126

قصص(1-21)

فیروزابادی-

27

نساء(15-26)

پرهون-

127

قصص(22-43)

فیروزآبادی-

28

نساء(27-44)

پرهون-

128

قصص(44-70)

فیروزآبادی-

29

نساء(45-65)

پرهون-

129

قصص(71-88)

فیروزآبادی-

30

نساء(66-86)

پرهون-

130

عنکبوت(1-23)

فیروزآبادی-

31

نساء(87-101)

پرهون-

131

عنکبوت(24-45)

فیروزآبادی-

32

نساء(102-121)

پرهون-

132

عنکبوت(46-69)

فیروزآبادی-

33

نساء(122-140)

پرهون-

133

روم(1-32)

فیروزآبادی-

34

نساء(141-176)

پرهون-

134

روم(33-60)

فیروزآبادی-

35

مائده(1-9)

پرهون-

135

لقمان(1-34)

محمودبابوئی-

36

مائده(10-23)

پرهون-

136

سجده(1-30)

فیروزآبادی-

37

مائده(24-41)

پرهون-

137

احزاب(1-22)

مومنی

38

مائده(42-57)

پرهون-

138

احزاب(23-43)

مومنی-

39

مائده(58-76)      

                         پرهون 

-139

احزاب(44-62)

مومنی-

40

مائده(77-95)

پرهون-

140

احزاب(63-73)سبا(1-14)

مومنی-

41

مائده(96-113)

پرهون-

141

سبا(15-39)

مومنی-

42

مائده(114-120)انعام(1-18)

پرهون-

142

سبا(40-54)فاطر(1-11)

مومنی-

43

انعام(19-44)

پرهون-

143

فاطر(12-38)

مومنی-

44

انعام(45-68)

پرهون-

144

فاطر(39-45)یس(1-27)

مومنی-

45

انعام(69-90)

پرهون-

145

یس(28-70)

مومنی-

46

انعام(91-110)

پرهون-

146

یس(71-83)صافات(1-51)

مومنی-

47

انعام(111-131)

پرهون-

147

صافات(52-126)

مومنی-

48

انعام(132-146)

پرهون-

148

صافات(127-182)

مومنی-

49

انعام(147-165)

پرهون-

149

ص(1-42)

momeni -

50

اعراف(1-30)

پرهون-

150

ص(43-88)

momeni -

51

اعراف(31-51)

پرهون-

151

زمر(1-21)

momeni -

52

اعراف(52-73)

پرهون-

152

زمر(22-47)

momeni -

53

اعراف(74-95)

پرهون-

153

زمر(48-75)

momeni -

54

اعراف(96-130)

پرهون-

154

غافر(1-25)

momeni -

55

اعراف(131-149)

پرهون-

155

غافر(26-49)

momeni -

56

اعراف(150-163)

پرهون-

156

غافر(50-77)

momeni -

57

اعراف(164-187)

پرهون-

157

غافر(78-85)فصلت(1-20)

momeni -

58

اعراف(188-206)انفال(1-8)

پرهون-

158

فصلت(21-29)

momeni -

59

انفال(9-33)

پرهون-

159

فصلت(30-54)

momeni -

60

انفال(34-52)

پرهون-

160

شوری(1-22)

hosna-

61

انفال(53-75)

پرهون-

161

شوری(23-53)

hosna-

62

توبه(1-20)

پرهون-

162

زخرف(1-33)

hosna-

63

توبه(21-36)

پرهون-

163

زخرف(34-60)

hosna-

64

توبه(37-47)

پرهون-

164

زخرف(61-89)

hosna-

65

توبه(48-68)

پرهون-

165

دخان(1-59)

رضایی-

66

توبه(69-86)

پرهون-

166

جاثیه(1-37)

رضایی-

67

توبه(87-106)

پرهون-

167

احقاف(1-20)

رضایی-

68

توبه(107-129)

پرهون-

168

احقاف(21-35)

رضایی-

69

یونس(1-20)

پرهون-

169

محمد(1-29)

رضایی-

70

یونس(21-42)

پرهون-

170

محمد(30-38)فتح(1-15)

رضایی-

71

یونس(43-70)

پرهون-

171

فتح(16-29)

رضایی-

72

یونس(71-97)

پرهون-

172

حجرات(1-18)

رضایی-

73

یونس(98-109)هود(1-12)

پرهون-

173

ق(1-45)

رضایی-

74

هود(13-37)

پرهون-

174

ذاریات(1-60)

رضایی-

75

هود(38-62)

پرهون-

175

طور(1-49)

رضایی-

76

هود(63-88)

پرهون-

176

نجم(1-62)قمر(1-6)

رضایی-

77

هود(89-123)

پرهون-

177

قمر(1-55)رحمان(1-16)

رضایی-

78

یوسف(1-30)

پرهون-

178

رحمان(17-78)

ترنم گل-

79

یوسف(31-52)

پرهون-

179

واقعه(1-96)

                    ترنم گل

80

یوسف(53-78)

پرهون-

180

حدید(1-29)

رضایی-

81

یوسف(79-111)

پرهون-

181

مجادله(1-22) حشر(1-24)

رضایی-

82

رعد(1-18)

پرهون-

182

ممتحنه(1-13)صف(1-5)

رضایی-

83

رعد(19-43)

پرهون-

183

صف(6-14)جمعه(1-11)

رضایی-

84

ابراهیم(1-18)

پرهون-

184

طلاق(1-12)تحریم(1-12)

رضایی-

85

ابراهیم(19-52)

پرهون-

185

ملک(1-30)قلم(1-15)

نیلوفر-

86

حجر(1-51)

پرهون-

186

قلم(16-52)حاقه(1-52)

نیلوفر-

87

حجر(52-99)

پرهون-

187

معارج(1-44)نوح(1-28)

نیلوفر-

88

نحل(1-34)

پرهون-

188

جن(1-28)مزمل(1-20)

نیلوفر-

89

نحل(35-64)

پرهون-

189

مدثر(1-56)قیامت(1-40)

نیلوفر-

90

نحل(65-87)

پرهون-

190

انسان(1-31)مرسلات(1-50)

نیلوفر-

91

نحل(89-110)

پرهون-

191

نباء(1-40)نازعات(1-46)

رضایی-

92

نحل(111-128)اسراء(1-7)

پرهون-

192

عبس(1-42)تکویر(1-29)-(انفطار)

رضایی-

93

اسراء(8-38)

hosna -

193

مطففین(1-36)انشقاق(1-25)

رضایی-

94

اسراء(39-66)

hosna -

194

(بروج)-(طارق)-(اعلی)-(غاشیه)

رضایی-

95

اسراء(67-96)

hosna -

195

(فجر)-(بلد)-(شمس)-(لیل)

رضایی-

96

اسراء(97-111)کهف(1-15)

hosna -

196

(ضحی)-(شرح)-(تین)-(علق)-(قدر)

رضایی-

97

کهف(16-34)

hosna-

197

(بینه)-(زلزله)-(عادیات)-(قارعه)

رضایی-

98

کهف(35-61)

hosna-

198

تکاثر،عصر،همزه،فیل،قریش،ماعون

رضایی-

99

کهف(62-110)

hosna-

199

کوثر،کافرون،نصر،مسد،اخلاص،فلق،ناس

رضایی-

100

مریم(1-38)

قيدارپور -

 

 


free b2evolution skin
آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(1)
4 ستاره:
 
(0)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
1 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
5.0 stars
(5.0)
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

با سلام و احترام
برای شرکت در طرح (سومین ختم آنلاین قرآن کریم )بر روی لینک زیر کلیک نمایید
منتظر حضور پرشورتان هستیم.
http://farakhan.kowsarblog.ir/?p=235948&more=1&c=1&tb=1&pb=1#c141921

1395/03/26 @ 22:34
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

با سلام و احترام
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه دوستان عزیز
از مشارکت همه عزیزان کمال تشکر را دارم
انشالله همگی در این ماه عزیز حاجت روا باشید
دوستان ما را در سومین ختم آنلاین قرآن کریم همراهی نمایید.
التماس دعا

1395/03/25 @ 23:48
نظر از: ادهمي فيروز ابادي [عضو] 
ادهمي فيروز ابادي

با سلام
ردیف119 تا134
ردیف102 و136
با تشکر

1395/03/25 @ 23:11
نظر از: hosna [عضو] 

و ردیفهای 160تا164

1395/03/25 @ 14:51
نظر از: hosna [عضو] 

با سلام وآرزوی طاعات وعبادات همه

ردیف97 تا99
التماس دعا

1395/03/25 @ 14:50
نظر از: سیده فوزیه موسوی [عضو] 

با سلام وقبولی طاعات وعبادات
ردیف قرائت میکنم
118

1395/03/25 @ 09:44
نظر از:  

سلام علیکم
117 و 116

1395/03/24 @ 10:42
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 

با سلام و قبولی طاعات و عبادات
ردیف 135 را قرائت می کنم
باشکر
محمودبابوئی

1395/03/23 @ 18:33
نظر از: قيدارپور [عضو] 

با سلام و عرض قبولی طاعات
ردیف 100 الی 101 را قرائت می کنم.
با تشکر

1395/03/23 @ 15:35
نظر از: momeni [عضو] 

سلام.
ردیف های 149تا 159

1395/03/22 @ 10:29
نظر از: مدیریت استان مازندران [عضو] 

با سلام
ردیف
115
رستمی

1395/03/22 @ 10:01
نظر از: ترنم بهار( دهه هفتادی) [عضو] 

سلام طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق

از سوره ی انبیاء تا مومنون 106 تا 113
تشکر

1395/03/21 @ 22:06
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

با سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات
لطفا از ردیف 165 تا 177 را مبذول فرماپید
رضایی

1395/03/21 @ 16:46
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

با سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات
لطفا از ردیف 180 تا 184 را مبذول فرماپید
رضایی

1395/03/21 @ 16:45
نظر از: حُسنِ حَسَن [عضو] 
5 stars

با سلام
و تشکر از طرح خوبتون
ردیف 114 را انتخاب میکنم.

1395/03/20 @ 22:50
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

سلام علیکم
لطفا از ردیف 26تا 92 لحظ فرمایید.
تشکر

1395/03/20 @ 22:13
نظر از: hosna [عضو] 

با سلام واحترام

پس از حمدو سپاس از خداوند متعال به جهت فرصت دوباره ای که برای مستفیض شدن از این ماه مبارک به ما بخشید وعرض تبریک

ردیف 93 تا 96

1395/03/20 @ 12:24
نظر از: ترنم گل [عضو] 

باسلام

ردیف178و 179 قرائت می کنم.

با تشکر از طرح قرآنی

1395/03/20 @ 09:35
نظر از: فروتن [عضو] 

سلام علیک با عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان
ردیف 103 الی 105 قرائت میکنم .
با تشکر التماس دعا

1395/03/19 @ 11:14
نظر از:  

سلام علیکم
ردیف 1 و 2

1395/03/19 @ 08:35
نظر از: نیلوفر [عضو] 

سلام عليكم

رديف 185 الي 190 .

با سپاس .

1395/03/19 @ 01:08
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

با سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات
لطفا از ردیف 194 تا 199 را مبذول فرماپید
رضایی

1395/03/18 @ 22:46
نظر از: ادهمی فیروزآبادی [بازدید کننده]
ادهمی فیروزآبادی

با سلام و تبریک حلول ماه مبارک رمضان
ردیف 17الی ۲۵قرائت می کنم.
با تشکر

1395/03/18 @ 19:13


فرم در حال بارگذاری ...