18
خرداد

ختـم آنـلاین قـرآن کریم بمناسبت ماه مبارک رمضان

باسمه تعالی

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به سفارشات اکید مبنی بر تلاوت قرآن کریم و لزوم تعمق و تفکر در آیات و معانی آنها طرح “ختم آنلاین قرآن کریم” را با همکاری کاربران گرامی و عاشقان قرآن اجرا می نمائیم. بدین ترتیب از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در این طرح نورانی و معنوی شرکت نموده و مستفیض گردند.

...

الف) روش شرکت در طرح و کیفیت اجرای آن

- کاربران متقاضی شرکت در طرح قرائت قرآن، شماره ردیف مورد نظر از جدول را در قسمت نظرات ذکر نمایند.

- پس از انتخاب ردیف مورد نظر توسط هر کاربر، نام وی توسط مدیر این طرح در جدول درج خواهد شد.کاربران نیز از انتخاب آن ردیف خودداری نمایند.

تبصره 1) شماره ردیف انتخابی نباید قبلا توسط کاربر دیگری انتخاب شده باشد (هم جدول و هم نظرات ارسالی را بررسی نمائید)

تبصره2) محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در طرح وجود ندارد و هر کاربر می تواند بیش از یک ردیف را جهت قرائت انتخاب نماید

تبصره3) پس از تکمیل ردیف های جدول (پایان ختم قرآن)، ختم جاری پایان یافته تلقی می شود و جدول جدیدی جهت ادامه طرح در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 4) شرکت کنندگان در طرح می توانند جهت تلاوت آیات اختصاص یافته و بهره مندی از ترجمه از سایت قرآن بصورت آنلاین استفاده نمایند.

ج)تذکرات:

1- قرائت آیات اختصاص یافته، بمنظور انجام ختم بصورت صحیح و بی عیب و نقص و در شان قرآن کریم الزامی است و کاربران در قبال آن مسئول هستند.

2- در صورتی که کاربری به هر دلیل موفق به تلاوت آیات اختصاص یافته نشود، موظف است مراتب را در اسرع وقت با ارسال نظر در همین قسمت اطلاع رسانی نماید تا کاربر دیگری جایگزین شود.

د)جدول اختصاص آیات :

بر اساس رسم الخط عثمان طه برای هر یک از ردیف های جدول، 3 صفحه قرآن کریم انتخاب گردیده است.

لیست آیات قابل انتخاب برای ختم قرآن

ردیف

عنوان سوره و آیات

نام کاربری

ردیف

عنوان سوره وآیات

نام کاربری

1

حمد-بقره(1-29)

رضوی

101

مریم(39-76)

mirshafi-

2

بقره(30-57)

mah_rob

102

مریم(77-98)طه(1-37)

mirshafi-

3

بقره(58-76)

mirshafi

103

طه(38-76)

mirshafi-

4

بقره(77-93)

mirshafi

104

طه(77-113)

mirshafi-

5

بقره(94-112)

mirshafi

105

طه(114-135)انبیاء(1-10)

mirshafi-

6

بقره(113-134)

mirshafi

106

انبیاء(11-44)

mirshafi-

7

بقره(135-153)

mirshafi

107

انبیاء(45-81)

mirshafi-

8

بقره(154-176)

mirshafi

108

انبیاء(82-112)

mirshafi-

9

بقره(177-190)

mirshafi

109

حج(1-23)

mirshafi-

10

بقره(191-210)

mirshafi

110

حج(24-46)

mirshafi-

11

بقره(211-224)

mirshafi

111

حج(47-78)

mirshafi-

12

بقره(225-237)

mirshafi

112

مومنون(1-42)

mirshafi-

13

بقره(238-252)

mirshafi

113

مومنون(43-89)

mirshafi-

14

بقره(253-264)

mirshafi

114

مومنون(90-118)نور(1-10)

mirshafi-

15

بقره(265-281)

mirshafi

115

نور(11-31)

mirshafi-

16

بقره(282-286)

mirshafi-

116

نور(32-53)

mirshafi-

17

آل عمران(1-22)

mirshafi-

117

نور(54-64)

mirshafi-

18

آل عمران(23-45)

mirshafi-

118

فرقان(1-32)

mirshafi-

19

آل عمران(46-70)

mirshafi-

119

فرقان(33-77)

mirshafi-

20

آل عمران(70-91)

mirshafi-

120

شعراء(1-60)

mirshafi-

21

آل عمران(92-115)

mirshafi-

121

شعراء(61-136)

mirshafi-

22

آل عمران(116-140)

mirshafi-

122

شعراء(137-206)

mirshafi-

23

آل عمران(141-157)

mirshafi-

123

شعراء(207-227)نمل(1-22)

mirshafi-

24

آل عمران(158-180)

mirshafi-

124

نمل(23-55)

mirshafi-

25

آل عمران(181-200)

mirshafi-

125

نمل(56-93)

mirshafi-

26

نساء(1-14)

mirshafi-

126

قصص(1-21)

mirshafi-

27

نساء(15-26)

mirshafi-

127

قصص(22-43)

mirshafi-

28

نساء(27-44)

mirshafi-

128

قصص(44-70)

mirshafi-

29

نساء(45-65)

mirshafi-

129

قصص(71-88)

mirshafi-

30

نساء(66-86)

mirshafi-

130

عنکبوت(1-23)

mirshafi-

31

نساء(87-101)

mirshafi-

131

عنکبوت(24-45)

mirshafi-

32

نساء(102-121)

mirshafi-

132

عنکبوت(46-69)

mirshafi-

33

نساء(122-140)

mirshafi-

133

روم(1-32)

mirshafi-

34

نساء(141-176)

mirshafi-

134

روم(33-60)

mirshafi-

35

مائده(1-9)

mirshafi-

135

لقمان(1-34)

mirshafi-

36

مائده(10-23)

mirshafi-

136

سجده(1-30)

mirshafi-

37

مائده(24-41)

mirshafi-

137

احزاب(1-22)

mirshafi-

38

مائده(42-57)

mirshafi-

138

احزاب(23-43)

mirshafi-

39

مائده(58-76)

mirshafi 

-139

احزاب(44-62)

mirshafi-

40

مائده(77-95)

mirshafi-

140

احزاب(63-73)سبا(1-14)

mirshafi-

41

مائده(96-113)

mirshafi-

141

سبا(15-39)

mirshafi-

42

مائده(114-120)انعام(1-18)

mirshafi-

142

سبا(40-54)فاطر(1-11)

mirshafi-

43

انعام(19-44)

mirshafi-

143

فاطر(12-38)

mirshafi-

44

انعام(45-68)

mirshafi-

144

فاطر(39-45)یس(1-27)

mirshafi-

45

انعام(69-90)

mirshafi-

145

یس(28-70)

mirshafi-

46

انعام(91-110)

mirshafi-

146

یس(71-83)صافات(1-51)

mirshafi-

47

انعام(111-131)

mirshafi-

147

صافات(52-126)

mirshafi-

48

انعام(132-146)

mirshafi-

148

صافات(127-182)

mirshafi-

49

انعام(147-165)

mirshafi-

149

ص(1-42)

mirshafi-

50

اعراف(1-30)

mirshafi-

150

ص(43-88)

mirshafi-

51

اعراف(31-51)

mirshafi-

151

زمر(1-21)

mirshafi-

52

اعراف(52-73)

mirshafi-

152

زمر(22-47)

mirshafi-

53

اعراف(74-95)

mirshafi-

153

زمر(48-75)

mirshafi-

54

اعراف(96-130)

mirshafi-

154

غافر(1-25)

mirshafi-

55

اعراف(131-149)

mirshafi-

155

غافر(26-49)

mirshafi-

56

اعراف(150-163)

mirshafi-

156

غافر(50-77)

mirshafi-

57

اعراف(164-187)

mirshafi-

157

غافر(78-85)فصلت(1-20)

mirshafi-

58

اعراف(188-206)انفال(1-8)

mirshafi-

158

فصلت(21-29)

mirshafi-

59

انفال(9-33)

mirshafi-

159

فصلت(30-54)

mirshafi-

60

انفال(34-52)

mirshafi-

160

شوری(1-22)

mirshafi-

61

انفال(53-75)

mirshafi-

161

شوری(23-53)

mirshafi-

62

توبه(1-20)

mirshafi-

162

زخرف(1-33)

mirshafi-

63

توبه(21-36)

mirshafi-

163

زخرف(34-60)

mirshafi-

64

توبه(37-47)

mirshafi-

164

زخرف(61-89)

mirshafi-

65

توبه(48-68)

mirshafi-

165

دخان(1-59)

mirshafi-

66

توبه(69-86)

mirshafi-

166

جاثیه(1-37)

mirshafi-

67

توبه(87-106)

mirshafi-

167

احقاف(1-20)

mirshafi-

68

توبه(107-129)

mirshafi-

168

احقاف(21-35)

mirshafi-

69

یونس(1-20)

mirshafi-

169

محمد(1-29)

mirshafi-

70

یونس(21-42)

mirshafi-

170

محمد(30-38)فتح(1-15)

mirshafi-

71

یونس(43-70)

mirshafi-

171

فتح(16-29)

mirshafi-

72

یونس(71-97)

mirshafi-

172

حجرات(1-18)

mirshafi-

73

یونس(98-109)هود(1-12)

mirshafi-

173

ق(1-45)

mirshafi-

74

هود(13-37)

mirshafi-

174

ذاریات(1-60)

mirshafi-

75

هود(38-62)

mirshafi-

175

طور(1-49)

mirshafi-

76

هود(63-88)

mirshafi-

176

نجم(1-62)قمر(1-6)

mirshafi-

77

هود(89-123)

mirshafi-

177

قمر(1-55)رحمان(1-16)

صداقت

78

یوسف(1-30)

mirshafi-

178

رحمان(17-78)

صداقت

79

یوسف(31-52)

mirshafi-

179

واقعه(1-96)

mirshafi 

80

یوسف(53-78)

mirshafi-

180

حدید(1-29)

mirshafi-

81

یوسف(79-111)

mirshafi-

181

مجادله(1-22) حشر(1-24)

mirshafi-

82

رعد(1-18)

mirshafi-

182

ممتحنه(1-13)صف(1-5)

mirshafi-

83

رعد(19-43)

mirshafi-

183

صف(6-14)جمعه(1-11)

mirshafi-

84

ابراهیم(1-18)

mirshafi-

184

طلاق(1-12)تحریم(1-12)

mirshafi-

85

ابراهیم(19-52)

mirshafi-

185

ملک(1-30)قلم(1-15)

mirshafi-

86

حجر(1-51)

mirshafi-

186

قلم(16-52)حاقه(1-52)

mirshafi-

87

حجر(52-99)

mirshafi-

187

معارج(1-44)نوح(1-28)

mirshafi-

88

نحل(1-34)

mirshafi-

188

جن(1-28)مزمل(1-20)

mirshafi-

89

نحل(35-64)

mirshafi-

189

مدثر(1-56)قیامت(1-40)

mirshafi-

90

نحل(65-87)

mirshafi-

190

انسان(1-31)مرسلات(1-50)

mirshafi-

91

نحل(89-110)

mirshafi-

191

نباء(1-40)نازعات(1-46)

mirshafi-

92

نحل(111-128)اسراء(1-7)

mirshafi-

192

عبس(1-42)تکویر(1-29)-(انفطار)

mirshafi-

93

اسراء(8-38)

mirshafi-

193

مطففین(1-36)انشقاق(1-25)

mirshafi-

94

اسراء(39-66)

mirshafi-

194

(بروج)-(طارق)-(اعلی)-(غاشیه)

mirshafi-

95

اسراء(67-96)

mirshafi-

195

(فجر)-(بلد)-(شمس)-(لیل)

mirshafi-

96

اسراء(97-111)کهف(1-15)

mirshafi-

196

(ضحی)-(شرح)-(تین)-(علق)-(قدر)

mirshafi-

97

کهف(16-34)

mirshafi-

197

(بینه)-(زلزله)-(عادیات)-(قارعه)

mirshafi-

98

کهف(35-61)

mirshafi-

198

تکاثر،عصر،همزه،فیل،قریش،ماعون

mirshafi-

99

کهف(62-110)

mirshafi-

199

کوثر،کافرون،نصر،مسد،اخلاص،فلق،ناس

mirshafi-

100

مریم(1-38)

mirshafi-

 

 


free b2evolution skin
آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(2)
4 ستاره:
 
(0)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
2 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
5.0 stars
(5.0)
نظر از: حُسنِ حَسَن [عضو] 
5 stars

با سلام
و تشکر از طرح خوبتون
ردیف 114 را انتخاب میکنم.

1395/03/20 @ 22:41
نظر از: نیلوفر [عضو] 
5 stars

با سلام و احترام !

رديف 191 الي رديف 199 .

با تشكر !

1395/03/19 @ 01:01
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

سلام علیکم
ردیف 3تا16لحاظ فرمایید.
باتشکر

1395/03/18 @ 16:23
نظر از: momeni [عضو] 

سلام علیکم. حلول ماه مبارک رمضان مبارک.
ردیف های 137 تا 148
التماس دعا

1395/03/18 @ 13:05
نظر از: mirshafi [عضو] 

با سلام
تمامی ردیفها به جز ردیف 1و2و177و 178 را لحاظ فرمائید. با تشکر

1395/03/18 @ 10:33
نظر از:  

سلام علیکم
ردیف 2

1395/03/18 @ 10:06
نظر از: صداقت...! [عضو] 

با سلام
ضمن تشکر ردیف 177 و 178
متشکرم.

1395/03/18 @ 09:50
نظر از: رضوی [عضو] 

به نام خدا
ماه رمضان مبارک
ردیف یک را برای من لحاظ فرمایید

1395/03/18 @ 08:10


فرم در حال بارگذاری ...

6
خرداد

آمار و برگزیدگان سومین مشاعره آنلاین

تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند

به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

حافظ/ غزل 300 

 ضمن تشکر و قدردانی ویژه از مشارکت ارزشمند و بی سابقه کاربران محترم با 972 نظر، در سومین مشاعره آنلاین ، فارغ از ارزشمند بودن این مشارکت، به دلیل محدودیت امکانات و اجبار در تمسک به ملاک های ارزشیابی انسانی، برگزیدگان و آمار شرکت کنندگان در سومین مشاعره سامانه کوثر بلاگ به شرح ذیل اعلام می گردد.  امیدواریم که همه مشارکت کنندگان در پیشگاه الهی سر بلند و با عزت باشند.

...

  

ردیف

کاربری

تعداد
نظر

تعداد نظر
متوالی

مجموع

1

ساجدین(ندای صلح وحقیقت)

192

28

164

2

ندای اسلام

177

11

166

3

خفی القبر

82

-

82

4

فاطمیه جلفا

80

12

68

5

فاطمیه جلفا[بازدید کننده]

76

6

70

6

محب ا مام خامنه ای

52

-

52

7

کوثر ورامین

47

-

47

8

روابط عمومی مدیریت فارس

47

-

47

9

مهسا[بازدید کننده]

40

-

40

10

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن

34

3

31

11

مرغ باغ ملکوت

25

-

25

12

دار الارشاد

25

-

25

13

گهر عمر

15

-

15

14

پشتیبانی کوثر بلاگ

13

-

13

15

کوثر نور

10

-

10

16

هور

10

-

10

17

طیب

9

-

9

18

دهه هفتادی

7

-

7

19

مریم[بازدید کننده]

6

-

6

20

دبیرخانه مدیریت فارس

5

3

2

21

نرجس خاتون شاهین شهر

5

-

5

22

محبان جعفریه

4

-

4

23

آقای کیانی

2

-

2

24

شمیم انتظار

1

-

1

25

مدافع حرم

1

-

1

26

هور[بازدید کننده]

1

-

1

27

لبیک یا حسین ع

1

-

1

28

مصباح الهدی

1

-

1

29

قاسم بن الحسن ع تهران

1

-

1

30

صبح صادق

1

-

1

به اول و دوم جوایزی اهدا خواهد شد


free b2evolution skin
آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(1)
4 ستاره:
 
(0)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
1 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
5.0 stars
(5.0)
نظر از: کــ . موسوی [عضو] 

سلام و سپاس بابت زحمات شما بزرگواران ؛

و تبریک به برگزیدگان مسابقه

ان شاءالله همه ی دوستان همواره در پناه حق و مورد عنایت معصومین (علیهم السلام) و شهداء باشند @};–

1395/03/13 @ 15:46
نظر از: مدرسه امام جعفر صادق (ع) شاهرود [عضو] 
5 stars

سلام به همه دوستان پر شور و تلاش
به برندگان تبریک میگم امیدوارم لطافت شعر همواره در لحظه لحظه زندگیتون جریان داشته باشه ، واقعا جالب بود ، به امید اینکه وقت بیشتری باشد تا بتوانیم بازهم در این مسابقات حضورپررنگ تر داشته باشیم .
موفق باشید

1395/03/10 @ 22:13
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

سلام علیکم
تشکر وقدردانی خدمت شما برای برگزاری مسابقات فرهنگی
ممنون از لطف دوستان

1395/03/09 @ 16:02
نظر از: محمدی [عضو] 

سلام درحقیقت فاطمیه جلفا 156 نظر ارسال کرده است متشکرم ما صله را از صاحبش می گیریم و شما واسطه خیر هستید.موفق باشید

1395/03/09 @ 15:03
نظر از: محمدی [عضو] 

سلام
فاطمیه جلفا و بازدید کننده هردو یکی است لطفا مجموع را باهم حساب کنید سامانه گاهی با عنوان بازدید کننده باز می کرد در حالیکه کاربر یکنفر بوده.

1395/03/09 @ 15:00
نظر از: سدید [عضو] 

سلام

من هم به نفرات اول و دوم تبریک میگم و به همه عزیزانی که در این مسابقه شرکت داشتن

مسابقه ی خیلی خوبی بود .

1395/03/09 @ 13:15
نظر از: ترنم بهار( دهه هفتادی) [عضو] 

سلام خیلی کار فرهنگی و جالبی بود !
از همه چیز جالب تر برام این بود که آمار رو درآوردین !!!!!
خدا قوت

1395/03/09 @ 11:17
نظر از: ترنم گل [عضو] 

با سلام

به نفر اول ودوم تبریک عرض نموده .


الحاقیات:
  • شماره لینک#17791 -   ضمیمه یافت نشد!
1395/03/09 @ 09:54
نظر از:  

سلام
بسیار مشاعره پر هیجانی بود. انشاءالله ادامه داشته باشه و طلاب عزیز بیشتر مشارکت کنند.

1395/03/09 @ 09:53


فرم در حال بارگذاری ...

1
خرداد

برگزیدگان فراخوان وحدت

حضرت امام محمّد باقر عليه السلام

رَحِمَ اللّهُ عبداً اجْتَمَعَ مَعَ آخَرٍ فَتَذاكَرَ أمْرَنَا، فَإنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، وَ مَا اجْتَمَعَ اثنَانِ عَلَى ذِكْرِنَا إلَّابَاهَى اللّهُ بِهِمَا المَلَائِكَةَ، فَإذَا اجْتَمَعْتُم فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ؛ فَإنَّ فِى اجتِمَاعِكُم وَمُذَاكِرَتِكُم إحيَاءَنا ( الأمالى، طوسى: 224، المجلس الثامن، حديث 390)

خدا رحمت كند بنده‏ اى كه با ديگرى بنشيند و درباره امر و مرام و فرهنگ ما گفت و گو كند، هنگامى كه دو نفر در امر ما با هم سخن مى ‏گويند سومى آنان فرشته‏ اى است كه براى آنان استغفار مى‏ كند، دو نفر به ياد ما جمع نمى ‏شوند مگر اينكه خدا به خاطر آن دو به فرشتگان مباهات مى ‏كند، هرگاه جمع شديد مشغول ذكر و ياد ما شويد كه گفتگو و گرد هم آمدنتان زنده كردن ماست!!

ضمن تشکر و قدردانی ویژه از مشارکت فعال و ارزشمند کلیه کاربران محترم در فراخوان های کوثر بلاگ، فارغ از ارزشمند بودن مشارکت تمامی کاربران گرامی، به دلیل محدودیت امکانات و اجبار در تمسک به ملاک های ارزشیابی انسانی، پیام های منتخب و شایسته تقدیر با توجه به محتوا و قوانین  به شرح ذیل می باشند. امیدواریم که همه مشارکت کنندگان در پیشگاه الهی سر بلند و با عزت باشند.


...

پیام منتخب

در دایره‌ای وسیع، رمز پیروزی امت اسلامی وحدت کلمه است. اگر امت اسلامی می‌خواهد در میدانهای علم، ترقی، پیشرفت مادی، تسلط بر سرنوشت خویش، رهایی از سلطه بیگانگان و سعادت درونی و بیرونی پیشرفت کند، راهش با کلمه توحید و توحید کلمه است.»
بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر، 21/11/1375

(ارسال شده توسط  کاربر وبلاگ محبوب خدا)

پیام های محتوایی قابل تقدیر

قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله و سلم) :
.. فأنتم «اهل البیت» أهل الله عزوجل الذین بهم تمت النعمة و اجتمعت الفرقة و ائتلفت الکلمة.

شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.
الکافی، جلد 1، ص .446/

(ارسال شده توسط کاربر وبلاگ ندای اسلام)


امیرالمومنین امام علی علیه السلام در بخشی از خطبه قاصعه فرمودند:…..
پس انديشه كنيد (در زندگی گذشتگان) كه چگونه بودند؟ آنگاه كه: وحدت اجتماعى داشتند، خواسته‌هاى آنان يكى، قلبهاى آنان يكسان، و دستهاى آنان مددكار يكديگر، شمشيرها يارى كننده، نگاهها به يكسو دوخته، و اراده ها واحد و همسو بود، آيا در آن حال مالك و سرپرست سراسر زمين نبودند؟ و رهبر و پيشواى همه دنيا نشدند؟
پس به پايان كار آنها نيز بنگريد! در آن هنگام كه به تفرقه و پراكندگى روى آوردند، و الفت و دوستى آنان از بين رفت و سخنها و دلهايشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزبها و گروه ها پيوستند، خداوند لباس كرامت خود را از تنشان بيرون آورد، و نعمتهاى فراوان شيرين را از آنها گرفت، و داستان آنها در ميان شما عبرت انگيز باقى ماند.
متن حدیث در پیام موجود است.

ارسال شده توسط کاربر وبلاگ خادم امام حسن مجتبی علیه السلام

 

امام راحل (ره) فرمود:
تمام این وحدت کلمه ای که مبدا پیروزی ماشد برای خاطر این مجالس عزا واین مجالس سوگواری واین مجالس تبلیغ وترویج اسلام است./ درسهایی از وصیت نامه امام خمینی(ره)ص 45

ارسال شده توسط کاربر وبلاگ یا زینب س

 

انسان، نه از نظر تجرّد روحی، همسان فرشتگان است تا بی‌ نیاز از هماهنگی با همنوع خود باشد و با شعار (وما مِنّا اِلاّلَهُ مَقامٌ مَعلوم) زندگی کند و نه از جهت تجسّم بدنی همتای حیوانات است تا بی ‌نیاز از تبادل و تعاون با همنوع خویش باشد و با شعار (قَد اَفلَحَ الیَومَ مَنِ استَعلی) که برخاسته از حلقوم درندگان بشرنما چون آل فرعون است به سر برد و نه می ‌تواند بدون تکیه‌ گاه تکوینی، به تشتّت و پراکندگی خاتمه دهد و راز و رمز اتحاد با همنوع خود را دریابد و با رفتار مناسب، به ‌وحدت روی آورد و با شعار (قَد اَفلَحَ مَن تَزَکّی) از هرگونه نقص و عیب برهد و به کمالی برسد. بر این اساس، اوّلاً انسان‌ها نیازمند زندگی مسالمت‌ آمیز و اتّحاد با یکدیگرند؛ ثانیاً پشتوانه این اتحاد باید اهتمام به اجرای حق، و سرکوب کردن باطل باشد؛ ثالثاً برای تحقق اتحاد حقیقی باید به دستورهای وحیانی که به وسیله عقل و نقل کشف می‌ شود، روی آورد.
آیت الله جوادی آملی/ کتاب روابط بین الملل در اسلام

ارسال شده توسط کاربر وبلاگ گهر عمر

 

وحدت با اخلاق درست، احترام، محبت، آسان گیری ، حوصله وبردباری،محقق می شود. این روش اهل بیت وروش درست عالمان برجسته مسلمان ،اعم از شیعه وسنی است.
حجت الاسلام والمسلمین استاد حاج علی اکبری نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی

 ارسال شده توسط کاربر وبلاگ ترنم معرفت

یکی از ضروری ترین راههای پی ریزی وحدت دینی در امت بزرگ اسلامی،هماهنگی اراده ها و تمایلات ارزشی جوامع بر بنیاد همانندسازی ابزارهای سه گانه  است ؛ یعنی ” راهبردهای ملی و مذهبی، قومی و میهنی و نیز اجتماعی و فردی. “
منبع :نگاهی به راهبردهای ارزشی پیامبر ( ص) در مسیر وحدت اسلامی، حسين حسینی

ارسال شده توسط کاربر وبلاگ شمیم انتظار

 

 وبلاگ های شرکت کننده:

مدافع حرم، کوثر ورامین، طیب، یاسین، فاطمیه جلفا، لبیک یا حسین، دهه هفتادی، خادم امام حسن مجتبی علیه السلام، حوزه علمیه شهید مطهری البرز، محبان مجعفریه ،

مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآن، شمیم انتظار، یا فارس الحجاز، فاطمیه کرمان، حضرت زینب میناب، محبوب خدا، ندای اسلام، ساجدین، خانواده، حسنی، یا زیبنب س،  فاطمه زهرا گله دار،

  نرجس خاتون شاهین شهر، فاطمیه شیراز، شفق، محب امام خامنه ای،   اهل بیت ع ملک شهر،    خادم الحسن ع، ترنم معرفت، مرغ باغ ملکوت، گهر عمر

 

 به کاربر وبلاگ محبوب خدا، هدیه ای تقدیم خواهد شد و پیام تمامی شرکت کنندگان، به صورت فایلی مجتمع در وبلاگ یار مهربان، درج و در اختیار عموم کاربران فضای مجازی قرار خواهد گرفت.


free b2evolution skin
آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(2)
4 ستاره:
 
(1)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
3 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
4.7 stars
(4.7)
نظر از: حُسنِ حَسَن [عضو] 
5 stars

با سلام
آرزوی توفیق روزافزون را برای دوستان دارم.

1395/11/01 @ 06:47
نظر از: کــ . موسوی [عضو] 

با سلام و سپاس از شما

و عرض تبریک به کاربر وبلاگ محبوب خدا

اجر همگی با امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)

1395/03/03 @ 22:07
نظر از: مدرسه امام جعفر صادق (ع) شاهرود [عضو] 
5 stars

با عرض سلام وادب
حمایت های شما قابل ستایش است .
موفق باشید

1395/03/02 @ 14:55
نظر از:  
4 stars

با تشکر از پی گیری های مداوم و ارزنده ی شما

1395/03/02 @ 02:09


فرم در حال بارگذاری ...

28
اردیبهشت

فراخوان سومین مشاعره آنلاین سامانه کوثر بلاگ

مقام معظم رهبری

زبان شعر برنده ترين سلاح فرهنگى است.

مقام معظم رهبری

توجه به مقوله شعر و شاعرِ خوب بودن،

منافاتی با علمیّت و فضل و هیچ یک از مقولات مهم حوزه‌های علمیه ندارد.

...

نحوه مشارکت

جهت شرکت در این فراخوان از طریق نظرات ذیل این مطلب، یک بیت شعر مطابق قوانین در مدح و منزلت و یا خطاب به حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف ثبت گردد.

قوانین مشاعره

لازم نیست بیت جدید با آخرین حرف بیت قبلی آغاز شود.

شاعر باید حتما ذکر شود.

یک کاربر می تواند نامحدود در مشاعره شرکت نماید، اما نباید دو نظر بدون فاصله با نظر شخص دیگر، ارسال شود (شرکت کننده نباید پاسخ دهنده شعر خود باشد.)

نظرات حاوی ابیات تکراری و بیش از یک بیت و خارج از قوانین، بدون تذکر حذف می گردد.
( با کلید ترکیبی ctrl+f یا همان سرچ صفحه جاری، ( در صفحه فراخوان )، از تکراری نبودن بیت خود قبل از ارسال مطمئن گردید).

 شرکت برای عموم کاربران فضای مجازی آزاد است.


امتیازات

حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود:

رَحِمَ اللّهُ عبداً اجْتَمَعَ مَعَ آخَرٍ فَتَذاكَرَ أمْرَنَا، فَإنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، وَ مَا اجْتَمَعَ اثنَانِ عَلَى ذِكْرِنَا إلَّابَاهَى اللّهُ بِهِمَا المَلَائِكَةَ، فَإذَا اجْتَمَعْتُم فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ؛ فَإنَّ فِى اجتِمَاعِكُم وَمُذَاكِرَتِكُم إحيَاءَنا ( الأمالى، طوسى: 224، المجلس الثامن، حديث 390)

 خدا رحمت كند بنده‏ اى كه با ديگرى بنشيند و درباره امر و مرام و فرهنگ ما گفت و گو كند، هنگامى كه دو نفر در امر ما با هم سخن مى ‏گويند سومى آنان فرشته‏ اى است كه براى آنان استغفار مى‏ كند، دو نفر به ياد ما جمع نمى ‏شوند مگر اينكه خدا به خاطر آن دو به فرشتگان مباهات مى ‏كند، هرگاه جمع شديد مشغول ذكر و ياد ما شويد كه گفتگو و گرد هم آمدنتان زنده كردن ماست!!

به دو نفر اول جایزه ای اهدا خواهد شد.

 

زمان

29 اردیبهشت (میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام) تا ساعت 12 شب روز 2خرداد1395(میلاد امام مهدی علیه السلام)


اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حیّ توانا

شاعر: سعدی


آلوده ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد

شاعر: حافظ/ غزل171

 

گنجور


free b2evolution skin
آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(49)
4 ستاره:
 
(0)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
49 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
5.0 stars
(5.0)
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد

——————————
از کلیه شرکت کنندگان گرامی صمیمانه متشکریم.


الحاقیات:
  • شماره لینک#17649 -   ضمیمه یافت نشد!
1395/03/03 @ 01:09
نظر از: سدید [عضو] 

ای دست ها برای دعا آسمان كجاست ؟

ای شهر، راه گمشده جمكران كجاست؟

طيبه تقی زاده

1395/03/03 @ 00:44
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

فاش می گويم امامم مهدی است

تا دم آخر کلامم مهدی است

ناصر شهرياری

1395/03/03 @ 00:44
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

چون گدا اين خانه را در ميزند

می ز جام پور کوثر می زند

ناصر شهریاری

1395/03/03 @ 00:42
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

هر نفس با ياد دلبر می زند

در هوايش مرغ دل پر می زند
ناصر شهریاری

1395/03/03 @ 00:41
نظر از: سدید [عضو] 

صبر كن می رسد آن روز كه تو برگردی

پدر غصه از اين حادثه در می آيد
رزيتا نعمتی

1395/03/03 @ 00:36
نظر از: صبا ملکوتی [عضو] 

باز روزي راه او كج مي شود
او كه تنديس وجودش ، زمزم است

بر سر قبر خرابم مي رسد
او كه او را پور مريم ، همدم است !

طاهره حسن آبادي

1395/03/03 @ 00:28
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

در ميان معرکه باشد چنين

هم علی و هم يل ام البنين
ناصر شهریاری

1395/03/03 @ 00:26
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

دشمن حيدر بگو ديگر خموش

خون حيدر در رگش اندر خروش

ناصر شهریاری

1395/03/03 @ 00:24
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

در رکابش عالمی حلقه به گوش

برده خالش از دو عالم عقل و هوش
ناصر شهریاری

1395/03/03 @ 00:23
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

یک جمعه گریه های تو را درک می کنیم
عجل ، امام منتقم کربلای ما
***علی ناظمی***

1395/03/03 @ 00:15
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

این پنج روزه نوبت ما ، کاش با تو بود
بر روی رد پای تو می بود پای ما

علی ناظمی

1395/03/03 @ 00:12
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

دیگر به اخر خط دوری رسیده ایم
ای انتها غیبت تو ابتدای ما

علی ناظمی

1395/03/03 @ 00:12
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

ما از ندیدنت بخدا شکوه می کنیم
ای امتداد هرشب یا ربنا ما

علی ناظمی

1395/03/03 @ 00:09
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

این هفته هم سه شنبه شب جمکران گذشت
پاسخ نداشت این همه ، آقا بیای ما

علی ناظمی

1395/03/03 @ 00:09
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

دیگر دو بال آرزویمان شکسته است
از انتظار پر شده حال و هوای ما

علی ناظمی

1395/03/03 @ 00:06
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

بوی ظهور می رسد از کوچه های ما
نزدیک تر شده به اجابت دعای ما

استاد سازگار

1395/03/03 @ 00:05
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 
5 stars

رها کنیـد حرم را، حرم، دیار علی است
به دست مهدی موعود، ذوالفقار علی است
***استاد سازگار***

1395/03/03 @ 00:03
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

یهودیـان همه جا در شرارِ نار کنید
الا تمامــی وهابیــان فــرار کنید

استاد سازگار

1395/03/03 @ 00:02
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

جهانیان! همـه جا در کنار یار کنید
دل خـزان زده خویش را بهار کنید

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:59
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

حـرم رسانه آوازه «انـا المهدی» است
چهان پر از سخنِ تازه «انا المهدی» است

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:59
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

امـام عصر که بر او سـلام ابراهیم
قیـام کــرده، کنـار مقـام ابراهیم

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:57
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

ز مکـه سر زده صبح قیام ابراهیم
رسد بـه عالـم هستی پیام ابراهیم

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:55
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

دعـای عهد و فرج را همـه مرور کنید
سلام تازه بر آن تک سوار نور می‌آید

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:51
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

بشارت ای همه یاران که یار می‌آید
نویــد رحمـت پــروردگار می‌آید

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:48
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

فـرار ابـر و رخ آفتــاب را نگــرید
سراب‌هـا همـه رفتنـد، آب را نگرید

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:44
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

ز تیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک است
رهی که بود به چشم تو دور، نزدیک است

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:44
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

ز تیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک است
رهی که بود به چشم تو دور، نزدیک است

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:43
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

دوبـاره آیـه جاء الحق آشکار شده
به یمن وصل، همه فصل‌ها بهار شده

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:43
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

بیــا ترانـه داوود را بخـوان تـا مـن
سرود مهـدی موعود را بخوان با من

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:42
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

سامرا شد رشک جنات برين

شد بهشت ديگری روی زمين
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:32
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

عسگری در خانه، خيرالناس داشت

در بغل آيينه ی عباس داشت
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:29
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

عالم امشب جان پر احساس داشت

عطر نرگس جلوه های ياس داشت
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:28
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

شد ز بوی نرگسی اش سينه مست

وز جمالش ديده ی آيينه مست

ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:26
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

خطاب حضرت معبود را بخوان با من
پیام قاصـد و مقصود را بخوان بـا من

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:26
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

بهشت وصل خـدا را ثمر مبارک باد
بـرای منتظـران این خبر مبارک باد

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:25
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

حيدری با جلوه ی پيغمبری

احمدی با جلوه های حيدری
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:25
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

آمده مشکل گشای ديگری

کوثری ديگر ز نسل کوثری
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:24
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

بشـارت آمـده بهـر بشـر مبارک باد
شب فراق سحر شد، سحر مبارک باد

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:23
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

همه کنیـد قیـام و همـه دهید سلام
امـام کـل زمان‌ها دوباره گشت امام

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:22
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

نام او همنام ختم المرسلين

وارث علم اميرالمومنين
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:22
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

زمان زمان شروع زعامت مهدی است
غدیـر دوم شیعـه، امـامت مهدی است

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:21
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

خاک پای او همه دُر و گهر

آمد آنکه از پی اش آيد سحر
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:20
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است
جهـان محیط وسیع کرامت مهدی است

استاد سازگار

1395/03/02 @ 23:19
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

شب شکست و نور حق شد جلوه گر

در دل شب پرتو افشان شد قمر
ناصر شهریاری

1395/03/02 @ 23:19
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

مانند خورشید در پشت ابری
هم باشهامت هم کوه صبری
هم پاک و زیبا هم مهربانی
یعنی امام و صاحب زمانی
هر روز و هر شب در یاد مایی
هم با محبت هم با دعایی
آن چهره ات را می­دیدم ای کاش
مهدی(عج)خوبم در قلب من باش

نرگس سادات موسوی

1395/03/02 @ 23:17
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

شمشیرها را گو ببارند از سر بُغض
از عشق، ما جز این تمنایی نداریم!
سلمان هراتی

1395/03/02 @ 23:14
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

با همه سادگیشون
توحوض ما رها بشن
یـه آرزو بـرای مـن یـه آرزو بـرای
تــو کاش برسه به آسمون
صدای من صدای تو

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 23:13
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

وقتی عطش می‌بارد از ابر سترون
جز نام آبی تو، آوایی نداریم
سلمان هراتی

1395/03/02 @ 23:12
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

تمام آرزوهاشون
بـه رنگ آسمـون باشن
دلم میخواد نسیم بیاد
مشت بهار رو واکنه
تـمامی باغها رو بـا
شـکـفـتـن آشـنا کـنـه
دلم میخواد ستاره ها
مهمون حوض مابشن

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 23:12
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

تو آبروی خاکی و حیثیّت آب
دریا تویی، ما جز تو دریایی نداریم
سلمان هراتی

1395/03/02 @ 23:11
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

ای سایه‌سار ظهر گرم بی‌ترّحم!
جز سایه دستان تو، جایی نداریم
سلمان هراتی

1395/03/02 @ 23:09
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

ما بی‌تو تا دنیاست، دنیایی نداریم
چون سنگ خاموشیم و غوغایی نداریم
سلمان هراتی

1395/03/02 @ 23:07
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

یـه آرزو یـه آرزو
یـه آرزوی مـونـدنی
مثل غزل شنیدنی
مثل تـرانـه خونـدنـی
دلم میخواد که آسمون
مال پرنده ها باشه
با همـه پرنده هـاش
توی دل تـو جابـشـه
دلم میخواد که آدما
همیشه مهربون باشن

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 23:06
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

و جمعه ای که بیایی، تمام عرش خدا
به سمت خاک سرازیر می شود، برگرد
نگار جمشیدنژاد

1395/03/02 @ 23:02
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

آید امام غایب

در انتظار اویم

در یاد و فکر ماهست

من بی قرار اویم

جانم فدای مهدی

آن وارث پیمبر

در پنج سالگی شد

ایشان امام و رهبر

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 23:02
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

همیشه جای تو در لحظه هایمان خالیست
غروب جمعه که دلگیر می شود، برگرد
نگار جمشید نژاد

1395/03/02 @ 22:59
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

برای روشنی چشم آسمان، خورشید
میان چشم تو تکثیر می شود، برگرد
نگار جمشید نژاد

1395/03/02 @ 22:58
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

بودنِ تو حس می کنم

از بچگیم تا به حالا

یه عمره که منتظرم

مهدی جونم دوست دارم

من کوچولو منتظرم

منبع:مجله چشمه خورشید

1395/03/02 @ 22:57
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

در انتظار تو با کوله باری از وحشت
زمین دوباره زمین گیر می شود، برگرد
نگار جمشید نژاد

1395/03/02 @ 22:56
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

امام زمان دوست دارم

من نو گل باغ توام

چه روز خوبی من دارم

منتظر یه عیدی ام

با اینکه سن من کمه

منبع:مجله چشمه خورشید

1395/03/02 @ 22:55
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

برای آمدنت دیر می شود، برگرد
زمان ز پرسه زدن سیر می شود، برگرد
نگار جمشید نژاد

1395/03/02 @ 22:55
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

وقتی که زشتی رو دید ازدست آنها رنجید

گفت که هنوز یار ندارم عاشق وغم خوار ندارم

بچه ها بیدار بشیم باهم دیگه یار بشیم

با هم بگیم حرف خوب انجام بدیم کار خوب

با هم بخونیم دعا همه بخواهیم از خدا

و عجل فرجهم و عجل فرجهم

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:53
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

مارو نگاه می کنه همش دعا می کنه

او صاحبِ زمونه اما چرا پنهونه

چون بیشتر آدم ها غافل از یادخدا

با کارهای زشتشون شدند اسیر شیطون

آقا امام زمان یار همه شیعیان

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:52
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام سلام بچه ها سلام سلام غنچه ها

روی زمین زیبا یه گوشه ای همین جا

امام آخر ما آقا و سرور ما

مهدی صاحب زمان رهبر کل جهان

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:51
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

با تو یعنی:عشق،یعنی:آفتاب
آفتاب عشق، بر عالم بتاب
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:50
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

جمعه ای بیاید او

جمعه هفتمین روز است

با تمام انسانها

مهربان و دلسوز است

با محبت مهدی

زندگی نکو باشد

در میان یک هفته

جمعه روز او باشد ;}

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:49
نظر از:  

آقا به جان پهلوی زهرا ظهور کن

درد مدینه بی تو مداوا نمی شود

آقا شنیده ام که بهار ظهور تو

بی انتقام حضرت زهرا نمی شود

علی اشتری

1395/03/02 @ 22:48
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

کنم همیشه باور

حضور مهدی ام را

خدا کند ببینم

ظهور مهدی ام را

بدان که زندگی داد

شبیه چشمه و رود

سال شروع غیبت

سیصدو بیست و نه بود

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:48
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

با تو می خوانیم شعر سبز نور
با تو می آییم تا اوج حضور
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:47
نظر از:  

من در پناهِ چَشمهايت سرفرازم
از اين كه آقاي مني بر خود بنازم
شد خاكساري حريمت آبرويم
خاكِ كف پاي تو شد مُهرِ نمازم
قاسم نعمتی

1395/03/02 @ 22:47
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

با تو تا سبز رهایی می رویم
تا حریم آشنایی می رویم
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:45
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

من یار مهربانم من صاحب زما نم
اگر می خوای بدونی امام شیعیا نم
حضرت عسگری بود بابای مهربا نم
سَیده نرجس خاتون مادر خوش نشا نم
آورده است به دنیا در نیمه شعبا نم
من مهدی و قا ئمم حجّت این زما نم

کشکول

1395/03/02 @ 22:44
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

با تو بوی عشق دارد خانه ها
بوی گل دارد پر پروانه ها
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:44
نظر از:  

آقا سلام ، سوز و نوایی به ما بده
هر صبح و شام ، حال بکائی به ما بده
دلتنگ دیدن تو شدیم ، ایها العزیز
آغوش خویش باز کن و جایی به ما بده
محمد فردوسی

1395/03/02 @ 22:43
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

پونه ها با عشق لب وا می کنند
ژاله ها با لاله نجوا می کنند
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:43
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

آمده گل نرگس
غم نمانده در کنجی
فصل خنده می آید
باتو آخرین منجی

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:42
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

با طلوعت غنچه ها وا می شوند
دشت ها از نو شکوفا می شوند
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:41
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

فرش لاله ها پهن است
هر بنفشه آماده
نام توبه هر چیزی
شوق زندگی داده

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:40
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

بوی غم دارد، فضای زندگی
گر نباشد عشق ، وای زندگی
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:39
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

دانه دانه واکرده
غنچه دکمه هایش را
رنگ سبزه ها کرده
خاک تیره پایش را
ازنگاه هرصخره
چشمه ای شده جاری
ازدل پرستوها
مهربان خبر داری؟

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:38
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

بگو بگو ندارم

نه غصه و نه دردی

رسیده ماه مهدی(عج)

تولدت مبارک

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:37
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

غنچه ای دیگر نمی روید به باغ
خنده ای از ما نمی گیرد سراغ
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:37
نظر از:  

عاشق حجت خدا هستي ! ؟
ياعلي ! ترك معصيت اول
باقي دردها و مشکل ها
مي شود با نگاه آقا حل
وحید قاسمی

1395/03/02 @ 22:36
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

رسیده بوی نرگس

به کوچه های روشن

گرفته قلب دشمن

تولدت مبارک

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:35
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

دوباره کوچه ها شد

نظافت و چراغان

رسیده ماه شعبان

تولدت مبارک

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:34
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

بی حضور عشق ،دل افسرده است
باد شور زندگی را برده است
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:34
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

دوباره شور و خنده

به باغ خانه دادی

رسیده جشن شادی

تولدت مبارک

*مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:33
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

شاهد شب های تلخ انتظار
التهاب سینه های بی قرار
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:33
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام من به قد او سلام من به قامتش

سلام من به دست او به قدرت امامتش

مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:32
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

ای زلال آبی دریای نور
تکسوار جاده های بی عبور
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:32
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام من به بوسه­ای که می­رسد به دست او

سلام من به حضرتی که داده مهر و آبرو

مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:31
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام من به لحظه­ای که می رسد ظهور او

سلام من به لحظه­ای که می­رسد عبور او

مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:30
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

ای حضور عشق،ای نور کمال
معنی گلواژه های بی زوال
نسترن قدرتی

1395/03/02 @ 22:29
نظر از:  

گفتم بیا به خانه ی قلبم؛ تو آمدی…
تو آمدی ولی کسی انگار خانه نیست
محمدعلی بیابانی

1395/03/02 @ 22:28
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام من به مهدی و به قلب آسمانیش

سلام من به پاکی و به لطف و مهربانیش

مهدی وحیدی صدر

1395/03/02 @ 22:28
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

اگر یقین کنم آقا که جمعه می آیی
رها نمی کنم هرگز دمی صبوی تورا
حبیب الله موحد

1395/03/02 @ 22:27
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

چقدر اینجا شلوغ است پر از حرف و هیاهو

ولی من توی فکرم که صاحبخانه پس کو

شعر:سید سعید هاشمی

1395/03/02 @ 22:27
نظر از:  

خوب یا بد، هر چه هستیم آخرش مال توایم
سالیانی می شود آقا به دنبال توایم
مجتبی قاسمی

1395/03/02 @ 22:26
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

من و بابام امشب در این جا میهمانیم

و خندانیم و خوشحال که تو جمکرانیم

زدی لبخندو بعدش به من دادی گلت را

و دستت را کشیدی به مویم مثل بابا

شعر:سید سعید هاشمی

1395/03/02 @ 22:25
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

خوش آن زمان که بیایی به دیدنم آقا
به روی چشم نهم خاک مشکبوی تورا
حبیب الله موحد

1395/03/02 @ 22:25
نظر از:  

چنانکه ماه کمالش به نیمه ی ماه است
کمال نیمه ی شعبان بقیة الله است
هزار ساله شرابی ست انتظار ظهور
که هرکه خورد از آن تا همیشه آگاه است
مهدی رحیمی

1395/03/02 @ 22:24
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

خدا نیاورد آن لحظه را که مرگ آید
بدون آنکه ببینم رخ نکوی تورا
حبیب الله موحد

1395/03/02 @ 22:23
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

وقتی که تو بیایی

با خود شکوفه داری

در هر کجا که باشی

زیبایی و بهاری

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:23
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

بیا بیا که دلم دارد آرزوی تو را
تمام عمر بحق کرده جستوی تورا
حبیب الله موحد

1395/03/02 @ 22:22
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

یک عالمه کبوتر

بر دشت سبز و خرم

وقتی که تو بیایی

با خود می آوری گل

همراه تو می آیند

گنجشک و سار و بلبل

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:21
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

ای بهار مهربانم! با طلوعت در زمین
روشنی را جمعه فردا تکلم می‌کنی
سید حکیم بینش

1395/03/02 @ 22:20
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

وقتی که تو بیایی

پروانه می شود شاد

خوشحال می شود باز

از دیدن تو شمشاد

وقتی که تو بیایی

پر می زنند با هم

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:20
نظر از:  

ازفکرگناه پاک بودن عشق است
ازهجرتوسینه چاک بودن عشق است
آن لحظه که راه می روی آقاجان
زیرقدم تو خاک بودن عشق است
سید مجتبی شجاع

1395/03/02 @ 22:19
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

فصل طلوع نور مهدی
فصل غروب رنگ ظلمت
فصل خوش و رنگین کمانی
زیباترین فصلِ عبادت

مصطفی رحماندوست

1395/03/02 @ 22:18
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

ای آسمان ابری بباران
برفصل خشک ظلم وخنجر
تا فصل بی مهری سرآید
از راه آید ، فصل بهتر

مصطفی رحماندوست

1395/03/02 @ 22:17
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

شافع شو ما را در جزا، اى شافع امت بیا
اى آخرین شمس و ضحى، بازآ بیا امید ما!
سید محمدمهدى سید على آقا

1395/03/02 @ 22:16
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

بی او پرستو بی قرار است
در سینه دارد آه و فریاد
بی او نمی بینی در اینجا
پروانه ای را شاد و آزاد

مصطفی رحماندوست

1395/03/02 @ 22:16
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

ای آسمان ، ای آبی پاک
بی او کبوترها غریبند
بی او تمام چشمه ساران
از شوقِ خواندن بی نصیبند

مصطفی رحماندوست

1395/03/02 @ 22:15
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

هم درد و هم درمان تویى، هم روح و هم ریحان تویى
اى که ولایت حق تو، باشد امامت رسم تو
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:14
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

از ریشه می میرد ستم

دور پلیدان می رود

مهدی می آید بعد از او

دنیا دگرگون می شود

سنگدل سنگین دلان

آن روز، پر خون می شود

مصطفی رحماندوست

1395/03/02 @ 22:14
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

اى منتها آمال من، بازآ حبیب جان من
بر قلب من والى تویى، بنما رخت هادى تویى
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:13
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

آن روز فریاد همه

«الله اکبر» می شود

نخل امید بی کسان

پُر شاخه، پُر بر می شود

از کعبه بانگی آشنا

تا آسمانها می رسد

مصطفی رحماندوست

1395/03/02 @ 22:13
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

بازآ و لبخندى بزن، اى آخرین محبوب من
آتش مزن بر جان من، اى دیدنت سوداى من
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:12
نظر از:  

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد
بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد
ما منتظران اگر بخواهیم همه
امسال همان سال فرج خواهد شد
سید مجتبی شجاع

1395/03/02 @ 22:11
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

من عاشق گیسوى تو، دارم هواى کوى تو
جانم فداى موى تو، قوس و قزح ابروى تو
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:11
نظر از:  

هلال نیمه ی شعبان رسید و داغ دل نو شد
دعای آل یاسین خوانده ام با شعر کوتاهی
علیرضا قزوه

1395/03/02 @ 22:10
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

مثل باران بی ریا و ساده ای

چون دعا، مهمان هر سجاده ای

باز هم میایی از یک راه دور

شهر را پر میکنی از عطر و نور

با تهیدستان محبت میکنی

شادمانی را تو قسمت میکنی…

رابعه راد

1395/03/02 @ 22:09
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

بى وزن شد این شعر من از هجر تو، مَه روى من
شاعر شدم از عشق تو، شرمنده ام از مهر تو
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:08
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

ازپــای تــاسـر در شـور و شیــــن است بــرق نگـاهــش مثل حســــین(ع) است

می ایــد از دور خوشــــبو تر از یـــــاس در چشــــم وابرو مـانـند عبــــــاس (ع)

القــصـه ایــن مــرد امیـد دلهاســـــــــت خوشبو تر از یاس فرزند زهراست(س)

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:08
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

برکن حجاب غیبتت، بیرون بیا از خلوتت
بازآ تویى موعود من، نظمى بده بر نظم من
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:07
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

مـــی ایـــــــــد از دور ,مــردی ســــواره بـــرمــرکب عشـــق, چــــون ماهپــــاره

والشمــس رویـش, واللــیــــل مـــویـش گلـــها هــمه مســــت, از رنگ و بویـش

عـمــــامـــه بر سر, مثــل پیـمبـــــر (ص) در بـازوانــش نـیروی حیــــــــــــــــدر(ع)

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:06
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

هر روز و هر شب در یاد مایی

هم با محبت هم با دعایی

آن چهره ات را می­دیدم ای کاش

مهدی(عج)خوبم در قلب من باش

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:05
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

حامى تویى، والى تویى، ثانى عشر تنها تویى
یوسف تویى، یعقوب تویى، بازآ عزیزمصطفى
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:05
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

مانند خورشید در پشت ابری

هم باشهامت هم کوه صبری

هم پاک و زیبا هم مهربانی

یعنی امام و صاحب زمانی

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:04
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

اى حجت قائم بیا، تنها تویى منجى ما
اى سنبل و ریحان بیا، کاراترین درمان تویى
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:03
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام من به لحظه­ای که می­رسد عبور او

سلام من به بوسه­ای که می­رسد به دست او

سلام من به حضرتی که داده مهر و آبرو

سلام من به قد او سلام من به قامتش

سلام من به دست او به قدرت امامتش

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 22:02
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

شیعه بوَد مجنون تو، عالم فداى موى تو
سیف على ابروى تو، قرآن تماماً خوى تو
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 22:00
نظر از:  
5 stars

به این خوشیم که یک شب به نامتان شادیم
تمام سال اگر کارمان عزاداری است
شاعر: سعید بیابانکی

1395/03/02 @ 21:56
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

اى قائم دوران بیا، اى صاحب انسان بیا
بازآ که جام صبرمان، لبریز شداز عشق تو
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 21:55
نظر از:  
5 stars

روزی ظهور میکنی و میرسد بهار
اما به ماه وسال و زمان اعتبار نیست
تقویم هم به گفته ام اقرار میکند
سوگند میخورد که نباشی بهار نیست
شاعر: هدیه ارجمند

1395/03/02 @ 21:53
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

من عاشق دیدار تو، شیدا شوم از یاد تو
سرگشته از سوداى تو، بازآ طبیب ما تویى
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 21:50
نظر از:  

وقتی تو نیستی
نه هست‌های ما
چونان‌که بایدند
نه بایدها …

هر روز بی تو
روز مباداست.

قیصر امین پور

1395/03/02 @ 21:49
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

آن حجت داور تویى، فرقان تویى انسان تویى
سرچشمه عرفان تویى، آمال انس و جان تویى
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 21:46
نظر از:  

در هوایت بی‌قرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب
مولوی » دیوان شمس » غزلیات/غزل شمارهٔ ۳۰۲

1395/03/02 @ 21:45
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

آن مهدى یزدان تویى، آن هادى دوران تویى
آن مصلح آخر تویى، آن آخرین یاور تویى
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 21:44
نظر از:  

به وصف هيچ کسی جز تو دم نخواهم زد
خوشا کسی که اگر شاعرست شاعر توست
فاضل نظری

1395/03/02 @ 21:43
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

اى روح تو روح الامین، باشى امام آخرین
اى مخزن اسرار حق، اى جلوه گاه ذات حق
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 21:43
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام من به مهدی و به قلب آسمانیش

سلام من به پاکی و به لطف و مهربانیش

سلام من به لحظه­ای که می رسد ظهور او

نرگس سادات نوری

1395/03/02 @ 21:42
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

اى یادگار انبیا، اى وارث خون خدا
اى ماه آن ماه آفرین، اى نور و خیرالعالمین
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 21:41
نظر از:  

خودت بخواه که اين روزگار سر برسد
دعای اين همه چشم انتظار کافی نيست
فاضل نظری

1395/03/02 @ 21:34
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 

چه سالها که گذشت و بهار منتظر است
بهار ِ زخمی ِ پشت حصار منتظر است
محمدرضا سلیمی

1395/03/02 @ 21:25
نظر از:  
5 stars

دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو
سپندوار ز کف داده ام عنان بی تو
امام خامنه ای

1395/03/02 @ 21:08
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

اى حاصل نخل نبى، اى نور چشمان على
اى مادر تو فاطمه، ماه شب تار همه
سید محمد مهدی سید علی آقا

1395/03/02 @ 21:00
نظر از:  

تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها
از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند
قیصر امین پور

1395/03/02 @ 20:59
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

هزار سال دلم در هواى تو جوشید
و مانده است به شوقت چو چشمه سار اینک
مهدی طهماسبی

1395/03/02 @ 20:55
نظر از:  

خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود
ز دام خال سیاهش کسی رها نشود
امام خامنه ای

1395/03/02 @ 20:54
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

دلم غبار گرفته از انتظار اینک
بیا ببین که دلم مانده غصه دار اینک
مهدی طهماسبی

1395/03/02 @ 20:50
نظر از:  
5 stars

کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ
زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد
حافظ » غزلیات/ غزل شمارهٔ ۱۲۶

1395/03/02 @ 20:49
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

با تو این پنجره ی ابری من خواهد دید
آسمانی پر پرواز اگربر گردی!
مرتضی کردی

1395/03/02 @ 20:44
نظر از:  

تویی که پشت و پناه جهادیان خدایی
که سر جهاد تویی و خداست پشت و پناهت
شاعر: شهریار

1395/03/02 @ 20:42
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

رخت می بندد از این آینه تاریکی ها
روشنی می شود آغاز اگر برگردی!
مرتضی کردی

1395/03/02 @ 20:41
نظر از:  

آقا! جسارت است؛ ولی زودتر بیا
این کارها به صبر و مدارا نمی‌شود
رضا جعفری

1395/03/02 @ 20:23
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 

ای شمع جهان افروز بیا

وی شاهد عالـم سـوز بـیـا
آیت الله علامه کمپانی

1395/03/02 @ 20:17
نظر از:  

این جشنها برای من آقا نمی‌شود
شب با چراغ عاریه فردا نمی‌شود
رضا جعفری

1395/03/02 @ 20:15
نظر از: صداقت...! [عضو] 

ای پری روی ملک صورت زیباسیرت

هر که با مثل تو انسش نبود انسان نیست

چشم برکرده بسی خلق که نابینااند

مثل صورت دیوار که در وی جان نیست

شاعر: سعدی/ غزل 122

1395/03/02 @ 20:14
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

آدمی نیست مگر کالبدی بی‌جانست

آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست

سعدی

1395/03/02 @ 19:49
نظر از:  

عدت یا عیدی الینا مرحبا
نعم ما روحت یا ریح الصبا
مولوی » مثنوی معنوی » دفتر سوم/بخش ۱۸۱

1395/03/02 @ 18:25
نظر از: مدرسه امام جعفر صادق (ع) شاهرود [عضو] 
5 stars

بی تو اینجا همه در حبس باد تبعیدند
سال هل ، هجری و شمسی ، همه بی خورشیدند

قیصر امین پور

1395/03/02 @ 17:49
نظر از:  

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد
حافظ شیرازی » غزلیات/ غزل شمارهٔ ۱۲۶

1395/03/02 @ 17:18
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

باز می گردد آخربه زمین سرسبزی
می تپد قلب زمان باز اگر برگردی!
مرتضی کردی

1395/03/02 @ 17:15
نظر از:  

تو می آیی و از نزدیک می بینم تو را آخر
همان وقتی که می میرم،عجب می میرم خوبی
شاعر: سید حمیدرضا برقعی

1395/03/02 @ 17:13
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

باغ،باز آمدنت رابه همه می گوید
آه ،ای سرو سرافراز اگربرگردی!
مرتضی کردی

1395/03/02 @ 16:45
نظر از:  

فصل بهار آمد و رنگ بهار نیست
اردی جهنم است زمانی که یار نیست
شاعر: علیرضا بدیع

1395/03/02 @ 14:17
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

سعدی از این پس که راه پیش تو دانست

گر ره دیگر رود ضلال مبینست

سعدی

1395/03/02 @ 14:06
نظر از:  

من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم
عالم شده سجاده و افتاده به پایت
شاعر: سید حمید رضا برقعی

1395/03/02 @ 14:01
نظر از: صداقت...! [عضو] 

به جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست

که در جهان به جز از کوی دوست جایی هست

سعدی

1395/03/02 @ 13:56
نظر از:  

ای شاد آن زمان که درآید وصال تو
تا ما ز گنج وصل تو بدهیم وام عید
مولوی » دیوان شمس » غزلیات/غزل شمارهٔ ۸۷۵

1395/03/02 @ 13:50
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

بخت جوان دارد آن که با تو قرینست

پیر نگردد که در بهشت برینست

سعدی

1395/03/02 @ 13:45
نظر از:  

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
حافظ /غزل شمارهٔ ۱۶۴

1395/03/02 @ 13:04
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 
5 stars

كِى چشمه جوشانِ تو اى حضرتِ جانان
جارى شود و جان بدهد بر دلِ بى جان
رضا امینی

1395/03/02 @ 12:58
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

می شود پنجره ها باز اگر برگردی
وزمین غرقه ی آواز اگربرگردی!
مرتضی کردی

1395/03/02 @ 12:52
نظر از:  

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد
هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد
حافظ/غزل شمارهٔ ۱۷۴

1395/03/02 @ 12:29
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 

بخوان دعای فرج را اگر که می خواهی
حدیث غیبت یار تو مختصر گردد
مجتبی شجاع

1395/03/02 @ 11:03
نظر از: صداقت...! [عضو] 

از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست

در همه شهری غریب ، در همه ملکی گداست

سعدی

1395/03/02 @ 02:41
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد
بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد
ما منتظران اگر بخواهیم همه
امسال همان سال فرج خواهد شد
مجتبی شجاع

1395/03/02 @ 02:39
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

 از ديده نهان اما اندر دل من جايش

 او را طلبم هر شب شايد كه ز در آيد

علامه میرجهانی

1395/03/02 @ 02:37
نظر از: صداقت...! [عضو] 

سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست

هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست

شاعر: سعدی

1395/03/02 @ 02:36
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

يا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آيد

بنشسته سر راهش ، شايد  ز سفر آيد
علامه میرجهانی

1395/03/02 @ 02:33
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

علیرضا قزوه
گر زاد رهی دارم همین اندوه و فریاد است

“نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی”

1395/03/02 @ 02:31
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

گر زاد رهی دارم همین اندوه و فریاد است

“نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی”
علیرضا قزوه

1395/03/02 @ 02:29
نظر از: صداقت...! [عضو] 

با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست

گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست

سعدی

1395/03/02 @ 02:28
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

  نظامی

یا صاحب الزمان و زمین موعود،دانای هرکه آمد و هر چه بود

گم نامم و تویی تو،که می دانی،تنها به نام سبز تو می نازم

 

1395/03/02 @ 02:26
نظر از: مهسا [بازدید کننده]
مهسا

شعر علیرضا قزوه برای امام زمان(عج)

سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی

نه با خود زاد راهی بردم از دنیا، نه همراهی

1395/03/02 @ 02:25
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

  
نظامی
شعرم اگر چه هیچ نمی ارزد،سوزانده است نام و نشانم را

می سوزم و به هیزم ابیاتم،بیتی به عشق شعله می اندازم

  

1395/03/02 @ 02:22
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

هر جا که نام نامی تو آنجاست،قلبم بهانه غزلی دارد

این سوز ریشه ای ازلی دارد،پس با غم عزیز تو دمسازم

نظامی

1395/03/02 @ 02:19
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

 

شعرم برای توست شعاری نیست،کشتی برای موج سواری نیست

باور مکن که دل به زمین دادم،وقتی تویی بهانه پروازم

 
نظامی

1395/03/02 @ 02:17
نظر از: صداقت...! [عضو] 

به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ
که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک

حافظ

1395/03/02 @ 02:13
نظر از: سدید [عضو] 

بر كش ای آفتاب پنهانی!

پرده از آن جمال نورانی

هادی انصاری

1395/03/02 @ 02:08
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

کاشانی
خاك لايق نيست تابه رويش پاگذاری
در مسيرت جان فشانم ،گل بكارم تا بيايي
عيد منتظران برشما مبارك

1395/03/02 @ 02:03
نظر از: صداقت...! [عضو] 

من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم

تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی

رهی معیری

1395/03/02 @ 02:02
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

درتمناي نگاهت بي قرارم تابيايي
من ظهور لحظه ها راميشمارم تا بيايي
کاشانی

1395/03/02 @ 01:55
نظر از:  

هر سحر منتظر یار نباشم چه کنم ؟

من اگر اینهمه بیدار نباشم چه کنم ؟
شاعر: سید حمید رضا برقعه ای

1395/03/02 @ 01:54
نظر از: صداقت...! [عضو] 

تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند
به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

حافظ/ غزل 300

1395/03/02 @ 01:53
نظر از:  

مصرع ناقص من کاش که کامل می شد

شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد
شاعر: سید حمید رضا برقعه ای

1395/03/02 @ 01:24
نظر از: راوی [عضو] 

بی تاب تر از جان پریشان در شب
بی خواب تر از گردش هذیان بر لب
بی رؤیت روی او بلا تکلیفیم
مثل گل آفتابگردان در شب

محمد مهدی سیار

1395/03/01 @ 23:37
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 

كِى مى‏رسى و مى‏دهى از يار خبرها
اى خاكِ رهت سُرمه مرغوبِ نظرها
رضا امینی

1395/03/01 @ 22:17
نظر از: سدید [عضو] 

تو نباشی همه جا زير و زبر خواهد شد

هستی و باعث آرامش ساحل شده ای

محمد فرخ طلب

1395/03/01 @ 22:08
نظر از: محمدی [عضو] 

یا صاحب الزمان و زمین موعود،دانای هرکه آمد و هر چه بود

گم نامم و تویی تو،که می دانی،تنها به نام سبز تو می نازم

مستشار نظامی

1395/03/01 @ 21:32
نظر از: محمدی [عضو] 

شعرم اگر چه هیچ نمی ارزد،سوزانده است نام و نشانم را

می سوزم و به هیزم ابیاتم،بیتی به عشق شعله می اندازم

مستشار نظامی

1395/03/01 @ 21:26
نظر از: سدید [عضو] 

چيزی نمانده معجزه سبز ديگری

مردی تبر به دوش گذارد قدم به راه

نگارالسادات حسينی

1395/03/01 @ 21:15
نظر از: محمدی [عضو] 

هر جا که نام نامی تو آنجاست،قلبم بهانه غزلی دارد

این سوز ریشه ای ازلی دارد،پس با غم عزیز تو دمسازم

مستشار نظامی

1395/03/01 @ 21:10
نظر از: سدید [عضو] 

ديری است نشسته ام به راهت

تعبير به ماه و سال نتوان

مجتبی رحماندوست

1395/03/01 @ 21:02
نظر از: محمدی [عضو] 

شعرم برای توست شعاری نیست،کشتی برای موج سواری نیست

باور مکن که دل به زمین دادم،وقتی تویی بهانه پروازم

مسشار نظامی

1395/03/01 @ 21:02
نظر از: محمدی [عضو] 

من را نمی شناخت کسی اینجا، گم نامم و به نام تو می نازم

شادم که مثل عده معدودی،شعری برای نام نمی سازم

مستشار نظامی

1395/03/01 @ 20:58
نظر از:  

امشب شب دعاست به حق نبی و آل
لب وا کنید بهر فرج هم دعا کنید
وحید محمدی

1395/03/01 @ 20:48
نظر از: راوی [عضو] 

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم

فاضل نظری

1395/03/01 @ 20:29
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 

یک لحظه سوی ما نظری کن چه میشود

گر این کنی شها، چه صفایی به پا کنی

علیرضا بیات

1395/03/01 @ 20:18
نظر از: متین [عضو] 

گر عفو کنی یا نکنی حق داری
گر نامه ام امضا نکنی حق داری
با این همه عصیان و خطاکاری ما
گر چهره هویدا نکنی حق داری

سید مجتبی شجاع .

1395/03/01 @ 20:01
نظر از: صبا ملکوتی [عضو] 

درد از كرانه هاي شكيبايي ام گذشت

وز حد ، ز هجر روي تو تنهايي ام گذشت

درد و حضور ماتم و افسون ، بهانه بود

صبر و قرار از دل دريايي ام گذشت !

طاهره حسن آبادي

.

1395/03/01 @ 19:59
نظر از: سدید [عضو] 

گشت جاری عطر ايمان بر لب پاك بهار

منجی عالم اميد سبز احمد را ستود

میترا نيكدلی

1395/03/01 @ 19:03
نظر از: محمودبابوئی [عضو] 

اى قاصدِ از جانبِ دلدار كجايى
اى دوخته بر مقدمت انظار كجايى
رضا امینی

1395/03/01 @ 18:56
نظر از: نرجس خاتون(س) شاهین شهر [عضو] 

هیچ نباشد تباه عمر به سوادی عشق

تا تو کنی زمزمه شعر دل آرای عشق

ما همه دل مرده ایم رو به تو آورده ایم

تا به نگاهی کنی دل تو مصفای عشق

هر دمی از هجر یار غم زده ایم و خمار

می رسد از جمکران نغمه زیبای عشق

یار تو خود کن نظر بر دل من زن شرر

ده به من بی خبر مهر و تولای عشق

گر به دل من نبود گوهر کمیاب عشق

دل به تو بسپرده ام کن تو مهیای عشق

شاعر: محسن ربیعی

1395/03/01 @ 18:40
نظر از: صبا ملکوتی [عضو] 

تويي كه اشك نيازم به خاطر توست

بقيع و هرچه در آن است ، در برابر توست

اگر كه معتكف بي قراري خويشم
تمام دلهره ام ، فصل بي تبلور توست !

طاهره حسن آبادي

1395/03/01 @ 18:21
نظر از: سدید [عضو] 

زمين در انتظارت گرد خود از درد می پيچد

زمان افتاده گويی از قدم آهسته آهسته

سيد محمدعلی رضازاده

1395/03/01 @ 17:24
نظر از: محمدی [عضو] 

نگاه لطف و کرم کی کنی مرا جانا
نصیب شیفتگان، گشته بی سر و پایی

جمشید فتحی پور

1395/03/01 @ 17:23
نظر از: محمدی [عضو] 

خیال روی ترا نقش جان و دل کردیم
کز آن به چشم دلم هر نظر هویدایی

جمشید فتحی پور

1395/03/01 @ 17:22
نظر از: سدید [عضو] 

اي ياس من خسته به دنبال اميدت

بايد چه كند آن كه نه ديد و نه شنيدت؟

سید محمد حسین ابوترابی

1395/03/01 @ 17:21
نظر از: محمدی [عضو] 

به سینه دیگرم از اشتیاق صبری نیست
که سر نهم به بیبان ز شور شیدایی

جمشید فتحی پور

1395/03/01 @ 17:20
نظر از: سدید [عضو] 

نوش دارويی كه درد ما كند درمان كجاست؟

بي سر و سامانی اين قوم را سامان كجاست؟

حسین کلاهی

1395/03/01 @ 17:20
نظر از: محمدی [عضو] 

دلم هوای تو دارد چرا نمی آیی
بیا که نیست مرا بی رخت شکیبایی

جمشید فتحی پور

1395/03/01 @ 17:19
نظر از: سدید [عضو] 

بي تو يك روز خوش نبود و نرفت آب خوش از گلويمان پايين

يا سرابيم بي تو در پوچی يا كه در خواب خويش مردابيم

قاسم صرافان

1395/03/01 @ 17:18
نظر از: محمدی [عضو] 

ای تمام آرزویم در نگاهت گشته پنهان
باطلش کن با نگاهی این طلسم انتظارم

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 17:17
نظر از: سدید [عضو] 

از حديث قدسي چشمت كسي شرحي نخواند

مصحف زلف تو بد تفسير شد، ما را ببخش

علیرضا قزوه

1395/03/01 @ 17:16
نظر از: محمدی [عضو] 

واژه های ناب شعرم گرچه بی تو ته کشیده
من تو را بی شعر و واژه عاشقانه دوست دارم

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 17:14
نظر از: سدید [عضو] 

از راه دور با دل رنجور آمدی

مرهم به غير صبر ندارد طبيب تو

فاطمه سالاروند

1395/03/01 @ 17:14
نظر از: محمدی [عضو] 

گرچه در شعرنگاهت مصرعی بیگانه هستم
با امید یک نگاهت لحظه هارا می شمارم

شکیب تیریزی

1395/03/01 @ 17:13
نظر از: سدید [عضو] 

نيامدی که کپرهای ما کلنگی بود

کنون بيا که بناهايمان طلاکاری است

سعید بیابانکی

1395/03/01 @ 17:12
نظر از: محمدی [عضو] 

مثل باد سرد و خسته در تمنای رسیدن
مثل ابری غم گرفته زنده هستم تا ببارم

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 17:11
نظر از:  

شب وصل است و با دلبر مرا لب بر لب است امشب
شبی کز روز خوشتر باشد آن شب امشب است امشب
هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات/ غزل شمارهٔ ۱۵

1395/03/01 @ 17:10
نظر از: سدید [عضو] 

دجله هر شب هزار و يك قصه از نيستان سامرا دارد

مثل ما كه هزار و يك سال است زائر غصه های سردابيم

قاسم صرافان

1395/03/01 @ 17:09
نظر از: محمدی [عضو] 

بی قرارم مثل چشمه در تقلای شکفتن
یاد آن صبحی که شب را در زمین جا می گذارم

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 17:08
نظر از: سدید [عضو] 

بیا تمام کن این جنگ نابرابر را

بتاز در صف نیرنگ کوفیان زمان

هادی ملک پور

1395/03/01 @ 17:07
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

در دل منتظران شوق و سروريست عجيب

آسمانها و زمين حالت ديگر شده اند

اکرم بهرامچی

1395/03/01 @ 17:07
نظر از:  

شرمم کشد که بی تو نفس میکشم هنوز
تا زنده ام بس است همین شرمساریم
شهریار/ غزل شمارهٔ ۹۶ - وحشی شکار

1395/03/01 @ 17:06
نظر از: سدید [عضو] 

در انتظار تو می ميرم و در اين دم آخر

دلم خوشست كه ديدم به خواب گاه به گاهت

استاد شهریار

1395/03/01 @ 17:04
نظر از: محمدی [عضو] 

کبک سر در برف ترسو غافل از غوغای عشق است
من چو طفلان اسیری بی قرار م بی قرارم

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 17:03
نظر از: سدید [عضو] 

شايد او آمده و بار دگر برگشته

وای بر حال من و تو كه اگر برگشته

نادر حسینی

1395/03/01 @ 17:02
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

رقص مهتاب گواه است يقين می آيی

عرشيان در دل مهتاب شناور شده اند

اکرم بهرامچی

1395/03/01 @ 17:02
نظر از: محمدی [عضو] 

گرچه شعرم مثل سابق رنگی از شادی ندارد
عاشق شعر شکفتن در هیاهوی بهارم

سید احمد استوار

1395/03/01 @ 17:00
نظر از: سدید [عضو] 

هر روز در هوای تو پرواز می كنيم

هر روز می شويم چو خورشيد، سرنگون

مرتضی آخرتی

1395/03/01 @ 16:58
نظر از: محمدی [عضو] 

خالی ام چون نی لبت را بر لبم نه تا ببیبنی
سینه ای سر شار حس صد غزل نا گفته دارم

سید احمد استوار

1395/03/01 @ 16:57
نظر از: سدید [عضو] 

آه ای مرد، جهان منتظر مقدم توست

باز برگرد كه امروز خطر برگشته

نادر حسينی

1395/03/01 @ 16:55
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

نيمه ی کامل شعبان شده و وعده ی دوست

شاهدان منتظر زمزم کوثر شده اند

اکرم بهرامچی

1395/03/01 @ 16:54
نظر از:  

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود
مولوی » دیوان شمس » غزلیات/ غزل شمارهٔ ۵۵۳

1395/03/01 @ 16:54
نظر از: محمدی [عضو] 

گر چه شعری لایق تومن به رویا هم ندارم
عاشقت هستم که گاهی چند بیتی می نگارم

سید احمد استوار

1395/03/01 @ 16:53
نظر از: سدید [عضو] 

از آخر شب تا سحر هر جمعه

ما منتظر امام باران هستيم

محمد مهدی عبدالهی

1395/03/01 @ 16:51
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

آسمانها و زمين پلک زدند انگاری

لحظه ها ی فرج عشق مُيَسر شده اند

اکرم بهرامچی

1395/03/01 @ 16:51
نظر از:  

من گریه می‌ریزم به پای جاده‌ات، تا
آئینه‌کاری کرده باشم مقدمت را
علی اکبر لطیفیان


الحاقیات:
  • شماره لینک#17637 -   ضمیمه یافت نشد!
1395/03/01 @ 16:49
نظر از: سدید [عضو] 

مدتي گر عاشقی از ياد رفت از ما مرنج

اندكی گر مثنوی تأخير شد، ما را ببخش

عليرضا قزوه

1395/03/01 @ 16:48
نظر از: محمدی [عضو] 

اندر پی او به خلوت حور
دل در طلب بقای دلبر

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:47
نظر از: محمدی [عضو] 

سرزن ز فلق چو مهر رخشان
ای حجت پاک حی منان

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:46
نظر از: سدید [عضو] 

بر برگ برگ دفتر ما ثبت کرده‌اند

يک عمر جستجوي تو، يک عمر انتظار

الهام امین

1395/03/01 @ 16:45
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

ای دل چرا شکسته و ساکت نشسته ای

چيزی بگو که ندبه و آهش گره گشاست

نظامی

1395/03/01 @ 16:45
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

شعبان کرامت است و شفاعت علی الخصوص

ماه تمام نيمه ماهش گره گشاست

نغمه مستشار نظامی

1395/03/01 @ 16:44
نظر از: محمدی [عضو] 

اندوه و بلا و درد و محنت
اینک شده پیشه پیشه محبان

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:44
نظر از: سدید [عضو] 

مانند مرده‌ای متحرک شدم بیا

بی‌تو تمام زندگی‌ام در عدم گذشت

سید حمیدرضا برقعی

1395/03/01 @ 16:43
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

شب پشت شب گره به گلوی غزل زده

حلقه به حلقه زلف سياهش گره گشاست

نغمه مستشار نظامی

1395/03/01 @ 16:42
نظر از: محمدی [عضو] 

گه مهر سکوت ورد برلب
گه ناله کنان ز درد هجران

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:41
نظر از: سدید [عضو] 

بنشسته با دو زانوی غم روبروی صبح

فرياد استغاثه «مهدی» بيا شنو

غلامرضا رحمدل

1395/03/01 @ 16:41
نظر از: محمدی [عضو] 

گه شعله فکن به آه سوزان
چون شمع گهی ز شعله گریان

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:39
نظر از: سدید [عضو] 

تمام هستی عشقم، حضور دائم توست

چنان توام كه ندانم ز ما، كدام تويی

موسوی گرمارودی

1395/03/01 @ 16:39
نظر از: محمدی [عضو] 

آید مگرش صدای پایی
برهاندش از غم جدایی

1395/03/01 @ 16:37
نظر از: سدید [عضو] 

می آوری با خود ای مرد، فردای زيباتری را

فردای دور از توهم، فردای خالی ز ترديد

سیمین دخت وحیدی

1395/03/01 @ 16:36
نظر از: محمدی [عضو] 

مدهوش ز لطف لن ترانی
افتاده ز پا به وادی طور

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:35
نظر از: سدید [عضو] 

باور بکن اي عزيز آن روز قشنگ

می ميرم اگر تو را نشانم بدهند

محمدعلی رحيمی

1395/03/01 @ 16:33
نظر از: محمدی [عضو] 

دل در طلب بقای دلبر
مانند کلیم سرخوش از شور

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:32
نظر از: سدید [عضو] 

در ذهن انگشتان من بوی حضورت می وزد

احساس درکت خوب من! تا بيکران روئيده است

خديجه پنجی

1395/03/01 @ 16:30
نظر از: محمدی [عضو] 

چون دشت سحرگهان مخمور
در حسرت ساغری پر از نور

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:29
نظر از: سدید [عضو] 

تا بیایی، در کنار کوچه و دیوار و میخ

چند پر از بال جبرائیل بر در مانده است

حسن زاهدی

1395/03/01 @ 16:29
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

تمام خاک از عطر حضور دست تو پر بود
و من یک ریز می گفتم تو ای تنهاترین موعود
سینا میرزایی

1395/03/01 @ 16:28
نظر از: سدید [عضو] 

عکس تو را به صفحه پندار می کشم

عمری بود که حسرت ديدار می کشم

حبيب چايچيان

1395/03/01 @ 16:27
نظر از: محمدی [عضو] 

تا کی بره تو چشم دوزیم
در آتش دوریت بسوزیم

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:26
نظر از: سدید [عضو] 

دلم شكستي و جانم هنوز چشم به راهت

شبي سياهم و در آرزوي طلعت ماهت

استاد شهریار

1395/03/01 @ 16:23
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

چون غروب از اضطرابت سوختم
هفت دریا از سرابت سوختم
حجت الله بخشوده

1395/03/01 @ 16:22
نظر از: محمدی [عضو] 

ای نائره فتاده بر دل
از بارقه محبت تو

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:22
نظر از: سدید [عضو] 

ما، سال‌ها به پای وصالت گریستیم

یعقوب‌وار، دیده گریان به ما رسید

جواد پرچمی

1395/03/01 @ 16:21
نظر از: پگاه پرهون [عضو] 

میراث‌دار چشمه‌های پاک و جوشان
او از تبار آفتاب و نسل آب است
حسین آرامی

1395/03/01 @ 16:20
نظر از: سدید [عضو] 

به که قسم بخورم، بی‌تو من کم آوردم

بس است این همه دوری، بس است هجرانت

مهرداد مهرابی

1395/03/01 @ 16:17
نظر از: محمدی [عضو] 

وی روشنی حریم هستی
از پرتو نور طلعت تو

شکیب تبریزی

1395/03/01 @ 16:16
نظر از: سدید [عضو] 

کنعان پیر، چشم به راه است

ای پیرهن بیا به بغل‌ ها

حسین قربانچه

1395/03/01 @ 16:12
نظر از: محمدی [عضو] 

در نظم جهان زخلقت تو
هستی است رهین منت تو

شکیب تیریزی

1395/03/01 @ 16:11
نظر از: سدید [عضو] 

ما مانده‌ايم در خم اين کوچه‌های تنگ

ما را بيا، از اين همه دلواپسی درآر

الهام امین

1395/03/01 @ 16:11
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

حلقه به حلقه در زده تبريک گفته ام

نام تو را درين شب تاريک گفته ام

نغمه مستشار نظامی

1395/03/01 @ 16:10
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

نام تو روشنايی صبح است و راز عشق

خواندم پس از اذان طلوعت نماز عشق

روز تولد است و سلام و ارادتی

دادم به دست باد به شوق زيارتی

نغمه مستشار نظامی

1395/03/01 @ 16:10
نظر از: سدید [عضو]