17
آبان

پرسش ها و پاسخ های محرمی (4)

تحقیقاً یکی از مهمترین امتیازات جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که جامعه شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست. مقام معظم رهبری فراخوان «شور و شعور حسینی » ویژه وبلاگ نویسان سامانه کوثر بلاگ بیشتر »

free b2evolution skin