12
مرداد

چهارمین مشاعره آنلاین

بسم الله الرحمن الرحیم ن و القلم و ما یسطرون (و علم آدم الاسماء کلها) چه بخواهيم، چه نخواهيم بايد بپذيريم كه روح ما با شعر رفاقتی ديرين، و پيوندى جاويد و ناگسستنى دارد. سهم شعر در حراست و نگاهبانى زبان پرارج پارسى و ادب و عرفان اين سرزمين چشمگير است.… بیشتر »

free b2evolution skin